کمیته عضویت انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی تشکیل گردید

 اهداف کمیته شامل: 

  • تشویق و جذب دانشجویان، اعضای هیات علمی، کتابدارن و مراکز و سازمان های آموزشی و پژوهشی ذینفع به عضویت در انجمن کتابداری
  • حفظ ارتباط با اعضا و اطلاع رسانی به موقع و مناسب اخبار انجمن
  • تعیین علاقمندی های اعضا و برنامه ریزی برای آن و ارجاع به کمیته های تخصصی در انجمن
  • تعیین سازوکار تشویقی و ترویجی برای مشارکت

 

اعضای اصلی این کمیته سرکار خانم دکتر مریم اسدی (مسئولی کمیته)، جناب آقای دکتر فرامرز مسعودی و سرکار خانم سعیده یوسفی می باشند. 

همچنین علاقه مندان می تواند اخبار و صورت جلسه های مربوط به این کمیته را از طریق لینک زیر مشاهده نمایند. 

صفحه کمیته عضویت انجمن

 

 

آخرین اخبار