كميته عضويت انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني تشكيل گرديد

 اهداف کمیته شامل: 

  • تشویق و جذب دانشجویان، اعضای هیات علمی، کتابدارن و مراکز و سازمان های آموزشی و پژوهشی ذینفع به عضویت در انجمن کتابداری
  • حفظ ارتباط با اعضا و اطلاع رسانی به موقع و مناسب اخبار انجمن
  • تعیین علاقمندی های اعضا و برنامه ریزی برای آن و ارجاع به کمیته های تخصصی در انجمن
  • تعیین سازوکار تشویقی و ترویجی برای مشارکت

 

اعضاي اصلي اين كميته سركار خانم دكتر مريم اسدي (مسئولي كميته)، جناب آقاي دكتر فرامرز مسعودي و سركار خانم سعيده يوسفي مي باشند. 

همچنين علاقه مندان مي تواند اخبار و صورت جلسه هاي مربوط به اين كميته را از طريق لينك زير مشاهده نمايند. 

صفحه كميته عضويت انجمن

 

 

آخرین اخبار