كارگاه پيوندهاي بين رشته‌اي در كتابداري و اطلاع‌رساني برگزار شد.

 مدرس: دكتر يزدان منصوريان

مكان: اتاق آموزش كتابخانه ملي

زمان: چهارشنبه، 27 ارديبهشت 1391

 

 

آخرین اخبار