فرم نظرسنجی رضایت اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

از اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران تقاضا می شود با دانلود این فرم، دیدگاه خود را در را در رابطه با فعالیت های این انجمن در سال ۱۳۹۸ اعلام کنند. فرم های تکمیل شده را به ایمیل روابط عمومی انجمن (با آدرس ilisa.pr95@gmail.com) ارسال کنید.

آخرین اخبار