فراخوان پنجمین و ششمین دوره جایزۀ گنجینۀ پژوهشی استاد ایرج افشار

 فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ودکتری کتابداری و اطلاع رسانی(علم اطلاعات و دانش شناسی) و نیز رشته های دیگری که موضوع پایان نامه های آنها به گونه ای با تحقیقات استاد ایرج افشار ارتباط مستقیم دارد، می توانند در پنجمین و ششمین دورۀ جایزۀ گنجینۀ پژوهشی استاد ایرج افشار شرکت کنند.  البته در داوری این جایزه، حق تقدم همچنان با موضوع کتابداری و اطلاع رسانی خواهد بود. متقاضیان باید از پایان نامه خود در سال ۱۳۹۷ دفاع کرده باشند و گواهی پایان دورۀ تحصیلاتشان صادر شده باشد.

 

موضوع‌های مرتبط شامل:

۱) نسخه شناسی و نسخه پژوهی  ۲) تصحیح متون فارسی   ۳) جامعه شناسی و روان شناسی مطالعه و کتابخوانی   ۴) مخاطب شناسی و مخاطب پژوهی کتاب و نشر ۵) ترویج و توسعه فرهنگ ایرانی   ۶) راههای تقویت و گسترش زبان فارسی

 

– مهلت نهایی ارسال پایان نامه: ۱۵مهر ۱۳۹۸

– نشانی پستی: تهران،نیاوران، کاشانک، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی(مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)، دفتر گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار

هیأت امنای گنجینه پژوهشی ایرج افشار

آخرین اخبار