فراخوان مقاله شناسه درباره «پاسخ به تحولات کنونی و آینده: راه‌کارها و رویکردهای نوین برای پویاسازی حرفه و رشته»

 

به گزارش لیزنا، علاقه مندان می توانند مطالب خود را در قالب مقاله، ترجمه، خاطره، طنز، گزارش و خبر برای انتشار در این شماره تا 15 بهمن ماه ۱۳۹۵ و در محورهای موضوعی زیر به پست الکترونیکی نشریه شناسه به نشانی این آدرس ایمیلshenaseh.kilisa [at] gmail.com ارسال کنند. 

 لازم به یادآوری است این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

 محورهای موضوعی شماره یازدهم شناسه عبارت است از:

  فناوری‌های نوین: فرصت یا تهدید

برندسازی و بازاریابی برای کتابخانه‌ها

راهکارهای نوین توسعه خدمت و ایجاد ارزش افزوده برای جامعه

بازنگری در مفهوم کاربر و مشتری

کتابخانه به عنوان یک مکان و بازنگری در خدمات کتابخانه‌ای

طراحی مشاغل و خدمات نوین در فضای حرفه‌ای

ارزیابی سرفصل‌های آموزشی دانشگاهی مبتنی بر تحولات کنونی و آینده

تعاملات حرفه با جامعه و همخوانی با روندها و رخدادهای اجتماعی – اقتصادی

طراحی رشته‌ها و گرایش‌های جدید به سوی هدفمندتر شدن در حوزه علم اطلاعات

به سوی خدمات شخصی‌سازی شده: از عمومیت تا فردگرایی

نقش انجمن‌های حوزه علم اطلاعات در پویاسازی حرفه و رشته

و غیره …

 گفتنی است، شناسه، فصلنامه ی الکترونیکی است که به ‌صورت موضوعی و زیر نظر کمیته انتشارات انجمن کتابداری و اطلاع ‌رسانی ایران منتشر می ‌شود

آخرین اخبار