فراخوان كميته تخصصی كتابخانه‌هاي عمومي در سومين كنگره

كميته كتابخانه هاي عمومي در فراخواني كتابداران و تمامي كتابخوانان، كاربران كتابخانه، اهالي كتاب و كتابداري و كتابت را دعوت به تأمل دربارة “كتابخانه به عنوان مركز اجتماع” نموده و در صدد بازسازي نقش بنيادي كتابخانه هاي عمومي است. اين فراخوان كه با عنوان “تبديل كتابخانه به مركز اجتماع: تجارب، ايده ها، انديشه ها” اعلان شده، مخاطبان را دعوت به روايت تجارب عكاسي، نقاشي، تهيه فيلم و ويدئو، كاريكاتور و ساير انواع ادبي و هنري مي كند به طوري كه تفكر درباره اين موضوع را دوباره برانگيزد. كنگره در اين كميته، مشتاق آثار به همراه حضور علاقه مندان و دغدغه مندان است. برای ثبت دستاوردهای خود به وب‌گاه کنگره منوی ارسال دستاورد و یا این پیوند مراجعه فرمایید.

آخرین اخبار