فراخوان شماره تازه نشریه الکترونیکی شناسه
 
محورهای فرعی شماره تازه:

* مدیران متخصص یا مدیران سیاسی برای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی؟!؛

* نقش مدیران داخلی متخصص در مدیریت کتابخانه‌‌های دانشگاهی و دانشکده‌ای؛

* چالش‌های مدیران کتابخانه‌ها در تامین بودجه و منابع مورد نیاز؛

* انتقال نیروهای انسانی متخصص از کتابخانه‌ها به سایر بخش‌های سازمان مادر: فرصت یا تهدید؟‌؛

* تمرکز یا عدم تمرکز کتابخانه‌های دانشکده ای؟؛

* جایگاه موضوع مدیریت کتابخانه‌ها در سرفصل‌ها و گرایش‌های مختلف رشته علم اطلاعات و دانش شناسی‌؛

* جایگاه و اهمیت کتابخانه‌ها از دیدگاه مدیران و نقش‌آفرینان سازمان‌های مادر‌؛

* مدیریت طراحی و ارائه خدمات جدید در انواع کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی؛

* بهره‌گیری از فنون مدیریت جهت افزایش تعامل نیروی انسانی متخصص با مخاطبان؛

*مدیریت نیروی انسانی متخصص و آموزش آنها در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی؛

 * چالش‌های مرتبط با جایگاه کتابخانه‌ها در ساختار سازمانی و مدیریتی سازمان‌های مادر.

 

از همه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، کتابداران، آرشیویست‌ها، و دانشجویان درخواست می‌شود، مطالب خود را در به شکل نوشته کوتاه، مقاله، گزارش، خاطره، و یا طنز به نشانی رایانامه نشریه (shenasehmag@gmail.com) ارسال کنند.

آخرین اخبار