فراخوان سومین دوره « جایزه ملی دکتر نورالله مرادی»

سومین دوره جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در حاشیه چهارمین کنگره متخصصان برگزار خواهد شد. در این دوره سه جایزه ملی به برگزیدگان اعطاء خواهد شد.

«جایزه ملی دکتر نورالله مرادی» به بهترین فعالیت/ اثر آرشیوی در حوزه علوم اطلاعات که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹7 تولید و منتشر شده است اعطا می شود.

برای آگاهی از شرایط اعطای جوایز به نظامنامه جوایز ملی مراجعه کنید. همچنین برای ثبت آثار فرم مربوطه را پر کنید. 

آخرین اخبار