فراخوان سومین دوره «جایزه ملی دکتر عباس حری»

سومین دوره جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در حاشیه چهارمین کنگره متخصصان برگزار خواهد شد. در این دوره سه جایزه ملی به برگزیدگان اعطاء خواهد شد

«جایزه ملی دکتر عباس حری» به بهترین اثر نظری در حوزه علوم اطلاعات که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹7 تولید و منتشر شده است اعطا می شود.

برای آگاهی از شرایط اعطای جوایز به نظامنامه جوایز ملی مراجعه کنید. همچنین برای ثبت آثار فرم مربوطه را پر کنید. 

آخرین اخبار