عنوان اصلی نشست كميته كتابخانه‌های پزشكی تعيين شد

عنوان اصلی نشست كميته كتابخانه‌های پزشكی “بررسی مسايل و چالش‌های آموزش كتابداری پزشكی در ايران” تعيين شد.

همچنین مهم ترين مصوبه اين جلسه تصويب برنامه نشست پانل كتابخانه‌های پزشكي به شرح زير بود:
١. خير مقدم و ارايه گزارشی از روند تشكيل كميته كنابخانه‌های پزشكي و معرفي اعضای پانل و برنامه‌ها
٢. مروری بر روند آموزش كتابداری و اطلاع رسانی پزشكي در سه سال گذشته
٣. رويكردها و چشم انداز آموزش كتابداری پزشكی در سال جاري و آينده

محورهای جلسه پرسش و پاسخ:
– چالش‌های آموزش آكادميك كنابداری پزشكی
– آموزش و توانمند سازی كتابداران شاغل و اساتيد رشته

– تغيير نام رشته
همچنين مقرر شد كليه شركت كنندگان سوال‌های خود را به شكل كتبی طرح كنند و در زمان برگزاری نشست در اختيار اعضای پانل قرار دهند تا پاسخ لازم داده شود. شركت كنندگان مي توانند قبل از نشست سوالات خود را با ايميل نيز ارسال كنند.
همچنين مقرر شد زمان نشست سه ساعته باشد.
ارايه هر يك از مباحث مقدماتی به مدت ده دقيقه خواهد بود. بقيه نشست به گفتگو و مباحثه در خصوص محورهای مورد اشاره اختصاص خواهد يافت.

آخرین اخبار