عضویت افتخاری دکتر علی نجفی نماینده مجلس شورای اسلامی در انجمن

 

جناب آقای دکتر علی نجفی

نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی

با احترام و عنایت به اهمیت فعالیت و کارکرد انجمن های علمی بعنوان مهمترین کانون های تفکر و خرد جمعی و به تبع آن حرکت به سمت توسعه پایدار به استحضار می رساند بحمدالله ایران اسلامی با تکیه بر دانش و تلاش متخصصان متعهد و در قالب مجامع و انجمن های علمی و تخصصی، مرحله نوینی از پیشرفت را تجربه می نماید که رهنمودهای ارزنده مقام معظم رهبری و نیز نگاه ویژه دولت تدبیر و امید، فصل امیدی برای رشد و شکوفایی بیشتر دانش با تاکید بر خرد جمعی اندیشمندان فراهم نموده است. در همین راستا انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران – شاخه مازندران فرصت را مغتنم شمرده و با لحاظ دیدگاه های ارزشمندتان در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی، جنابعالی را به عنوان عضو افتخاری انجمن انتخاب می کند. مایه بسی افتخار خواهد بود که با عنایت و همراهی حضرتعالی، برنامه های این انجمن از جمله ترویج فرهنگ مطالعه، تبیین ضرورت توسعه مفهوم کتاب، کتابخانه و مطالعه و نیز ارتقای سواد اطلاعاتی شهروندان، محقق شود.

دکتر موسی یمین فیروز

رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران – شاخه مازندران

آخرین اخبار