شکل مسابقه دانشجویی انجمن تغییر می کند

 

دبیر اجرایی اعلام کرد چنانکه در وبگاه انجمن و در خبرگزاریهای اعلام شده، ‌ دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات در نظر دارد مسابقه ای برای دانشجویان دوره کارشناسی با عنوان “خواندن، ‌دانستن، توانستن ” برگزار نماید. شکل اعلام شده این است که در این مسابقه هیچ کتابی برای خواندن معین نمی شود و تنها از کتابهای غیر درسی و با مضامین فرهنگ و ادب و هنر که شرکت کنندگان خود اعلام می کنند خوانده اند،‌ سوالاتی از آنها خواهد شد و امتیازات همانطور که اعلام شده به مجموعه خوانده های شرکت کننده داده می شود.

در پیشنهادی که از سوی یکی از گروهها به انجمن رسسیده است، ‌تقاضا شده که این مسابقه بین دانشگاهی انجام شود و گروهها خود معرف دانشجویان کتابخوان مقطع کارشناسی خود باشند. این ÷یشنهاد به این علت طرح شده بود که عقیده داشتند بسیاری از دانشجویان ما که کتاب خوان و دوستدار مطالعه هستند خودشان را کاندیدا نکرده اند و در مسابقه شرکت نکرده اند و بهتر است این مسابقه بین دانشگاهی و تیمی برگزار شود تا گروهها خود تیمی از دانشجویان کتابدار خود را معرفی کنند.

بنابراین از این طریق از همه گروههای علم اطلاعات و دانش شناسی، و کتابداری پزشکی تقاضا می کنیم تا در اسرع وقت تیم خود را جهت شرکت در مسابقه به دبیرخانه کنگره معرفی نمایند. هر گروه می تواند یک یا دو تیم سه نفره در این مسابقه شرکت دهند.

دبیر اجرایی انجمن در مورد اینکه گروههای دانشجویی دانشگاههای شهرستانی می توانند در این مسابقه حضور پیدا کنند گفت: انجمن بسیار از حضور دانشجویان دانشگاههای غیر تهرانی در کنار دانشجویان حوزه تهران استقبال می کند، لیکن از نظر امکانات در سال جاری در شرایطی نیست که بتواند برای اسکان دادن این عزیزان یا هزینه رفت و آمدشان کمکی در اختیار بگذارد . این هزینه ها را در صورت لزوم باید گروه تقبل نماید. البته صحبتهایی با برخی مراکز و خوابگاههای دانشجویی کردیم که برای امسال میسر نشد. امیدواریم که برای سال آینده شرایط بهتری داشته باشیم.

وی در پایان در مورد نحوه ثبت نام گروهها گفت : برای معرفی باید نام شخص و کتابهایی که خوانده است ذکر شده باشد تا داوران بتوانند بر اساس خوانده های افراد مسابقه را برگزار نماید. گروه باید راستی آزمایی درباره خوانده شدن اثری را که دانشجو ادعا م می کند خوانده است را خود برعهده بگیرند و از گرفتن امتیاز منفی برای تیم گروه خود جلوگیری کنند.

آخرین اخبار