شماره دوازدهم نشریه الکترونیکی شناسه منتشر شد

 

در این شماره هجده مطلب در هشت بخش به شرح زیر منتشر شده است:         

سخن سردبیر

– کارزار سواد اطلاعاتی: تعهدی برای داشتن زندگی با کیفیت (دکتر محمد زره ساز)

دریچه

– انجمن علمی و جامعه علمی: سیاست ها، راهبردها و شاخص های ارزیابی و تعامل (حمید محسنی)

تراوش

– از صفحه حوادث روزنامه ها تا سواد اطلاعاتی (سواد اطلاعاتی: رویکرد جوامع مترقی برای آماده سازی افراد در مدیریت چالش های اجتماعی) (دکتر رحمت الله فتاحی)

– ساخت ابزار در پژوهش های سواد اطلاعاتی: گزارش یک پژوهش بین المللی (دکتر حمید کشاورز)

– بهره گیری از مهارت های سواد اطلاعاتی به عنوان ابزاری برای انتفاع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (دکتر رحمان معرفت، محمود سنگری)

– ماهیت سواد اطلاعاتی و انواع سواد در عصر اطلاعات (دکتر مریم اسدی)

– آمیختگی سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی (روح الله سلیمانی پور)

– سواد اطلاعاتی سبز: پیوندی میان آموزه های زیست محیطی و اطلاعاتی ( ایمان نریمانی)

– فرایند سواد اطلاعاتی در حیطه علوم سیاست (رعنا کوثری)

– سواد داده ای و سواد اطلاعاتی چگونه به خبرهای جعلی پایان می دهد (فاطمه یزدان پناه)

گپ و گفت

– گپ و گفت با سرکار خانم دکتر نظری در رابطه با ظرفیت ها و قابلیت های سواد اطلاعاتی و آموزش آن در جامعه

– گپ و گفت با جناب آقای دکتر محمدصادق افراسیابی دبیر همایش بین المللی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

– سواد اطلاعاتی از نگاه یک مدیر با تجربه: مصاحبه با سرکار خانم پروانه مدیر امانی مدیر موفق سواد اطلاعاتی

گوناگون

– کمدهای کتابخانه در شعبه 3 شورای حل اختلاف : از مجموعه پشت دیوارهای کتابخانه – قسمت دوم        (دکتر محسن حاجی زین العابدینی)

تازه‌ها

– گزارش ارزیابی دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات- 15 و 16 آبان ماه 1395 (فرامرز مسعودی، دکتر رضا رجبعلی بگلو، دکتر سمیه سادات آخشیک)

– ژورنال کلاب: گزارش فعالیتی جدید از کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی (دکتر زینب پاپی)

خاطرات

– اخراجی ها (فاطمه پازوکی)

نیشخند

– شوک (کتابگذار اعظم)

آخرین اخبار