شماره جدید خبرنامه انجمن منتشر شد.

 

مطالبی که در این شماره مشاهده خواهید نمود:

نیاز به بازنگری در وظایف هیات مدیره انجمن: دکتر سعید اسدی

همه چیز حول محور مشارکت میگردد: مصاحبه با دکتر سعید رضایی شریف آبادی:

امیرحسین رجب زاده عصارها

حذف پست کتابداری از مدارس: فرحناز سلطانی

گزارش عملکرد کمیته های روابط عمومی و همایشها

مصاحبه با دکتر اندرو شنتون: ترجمه مریم اسدی

ادکای دوره چهارم و سی دستاورد آن: زهرا شاملو

چارچوب کتابشناختی برای دوران دیجیتال: ابراهیم عمرانی

اگر دانشجوی ترم اول بودم: دکتر محسن حاجی زین العابدینی

چکیده مقالات سمینار علمی – آموزشی جستجوی معنایی و نیاز به ساختارهای جدید اطلاعاتی در سوم اسفند 1390

لازم به ذکر است که خبرنامه ها در دفتر انجمن موجود است که به زودی در همایشها و کارگاههای انجمن، توزیع خواهد شد.

 

فایل خبرنامه به پیوست می باشد.

آخرین اخبار