شانزدهمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن‎

 

دستورجلسه به شرح زیر می باشد:

۱) گزارش نهایی معیارهای ارزیابی پایان نامه ها

۲) گزارش پیشرفت در مورد برنامه پژوهش ملی

۳) گزارش پیشرفت در مورد برنامه همایش ملی انجمن

آخرین اخبار