شانزدهمين دورهمي كتابدارانه در باشگاه کارآفرینی تیوان برگزار شد

شانزدهمين دورهمي كتابدارانه در باشگاه کارآفرینی تیوان در تاريخ نهم مهر ماه 1397 از ساعت 16 تا 18 برگزار شد.

آخرین اخبار