شانزدهمین دورهمی کتابدارانه در باشگاه کارآفرینی تیوان برگزار شد

شانزدهمین دورهمی کتابدارانه در باشگاه کارآفرینی تیوان در تاریخ نهم مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار شد.

آخرین اخبار