سیزدهمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

 دستور جلسه به شرح زیر می باشد:

گزارش پیشرفت در مورد همایش ملی انجمن با عنوان هر کتابخانه یک رصدخانه

گزارش پیشرفت  در مورد برنامه فصلی انجمن’

گزارش پیشرفت مربوط به پژوهش ملی

لازم به ذکر است حضور برای همگان آزاد است.

 

آخرین اخبار