سیزدهمین دورهمی کتابدارانه در موزه عروسک ها برگزار شد

سیزدهمین دورهمی کتابدارانه در موزه عروسک ها، در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار شد.

آخرین اخبار