سيزدهمين دورهمي كتابدارانه در موزه عروسک ها برگزار شد

سيزدهمين دورهمي كتابدارانه در موزه عروسك ها، در تاريخ 3 ارديبهشت ماه 1397 از ساعت 17 تا 19 برگزار شد.

آخرین اخبار