سومین «رویداد کتابدارانه» ۱۸ بهمن برگزار می‌شود

 سومین «رویداد کتابدارانه» با هدف دور هم آوردن کتابداران، آرشیویست‌ها، موزه‌داران، دوستداران کتاب و علم اطلاعات و برای دیدار با یکدیگر و طرح نظرها و دیدگاه‌ها و یادگیری رو در رو برگزار می‌شود.

این رویداد با حضور اساتید، دانشجویان و متخصصین گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (کتابداری) روز دوشنبه ١٨ بهمن‌ماه، از ساعت ۴/۵ عصر درکتابخانه و موزه ملی ملک  واقع در تهران، خیابان امام خمینی، خیابان ملل متحد (باغ ملی) برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است اولین رویداد  روز ۱۷ آذرماه در باغ هنر (خانه شعر) و دومین رویداد در روز ١۴ دی‌ماه در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار شد.

آخرین اخبار