سومین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان مازندران

 در این دوره از انتخابات ۴۵ برگه رای توزیع شد و ۱۲ نامزد انتخاباتی با هم رقابت کردند که در نهایت با شمارش آرا افراد زیر بعنوان اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن معرفی شدند:

 اعضای هیات مدیره:                                                                              

۱. دکتر موسی یمین فیروز             ۴۱ رای                                              

۲. دکتر افشین موسوی چلک             ۳۵ رای                                                  

۳. دکتر میترا قیاسی                     ۳۴ رای                                                

۴.  مجید واحدانی                    ۳۳ رای

۵.  عیسی محمدی فیروزجائی           ۲۹ رای

۶. آقای حسین نورانی                    ۲۷ رای

۷.  سکینه خاتون مهدوی            ۲۵ رای

۸.  عذرا دائی                           ۲۳ رای( عضو علی البدل)

۹. کبری پاشازاده                        ۹ رای(عضو علی البدل)

 بازرسین:

زهرا براری        ۲۲ رای

صغری درزی خلردی   ۱۸ رای

رضا اکبری              ۱۳ رای (علی البدل)

 قابل ذکر است اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن روز دوشنبه مورخ ۲۹ شهریورماه ساعت ۱۴ در محل اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان بابل برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار