سلسله کارگاه‌های حکمرانی داده از منظر علم اطلاعات در طرح سفیر کنگره

  شرایط این کارگاه ها به شرح ذیل است:
• ویژه شاخه‌های استانی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
• شرکت در این کارگاه‌ها رایگان است و از طرف انجمن گواهی‌نامه ارائه می‌شود.
• محل برگزاری، مکان موردنظر شاخه استانی است.
• زمان برگزاری کارگاه در هر شاخه استانی با هماهنگی نماینده انجمن انجام می‌شود.
• با توجه به برگزاری کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ آبان ۱۳۹۶ بازه زمانی این طرح از ۱ مهر ۱۳۹۶ تا ۷ آبان ۱۳۹۶ است.
شاخه‌های استانی می‌توانند برای درخواست کارگاه و انجام هماهنگی‌های بعدی با آیدی تلگرام (@nsalemi) ارتباط برقرار نمایند.

آخرین اخبار