سلسله کارگاه‌های حکمرانی داده از منظر علم اطلاعات در طرح سفیر کنگره

  شرایط این کارگاه ها به شرح ذیل است:
• ویژه شاخه‌های استانی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
• شرکت در این کارگاه‌ها رایگان است و از طرف انجمن گواهی‌نامه ارائه می‌شود.
• محل برگزاری، مکان موردنظر شاخه استانی است.
• زمان برگزاری کارگاه در هر شاخه استانی با هماهنگی نماینده انجمن انجام می‌شود.
• با توجه به برگزاری کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران در تاریخ های 14 و 15 آبان 1396 بازه زمانی این طرح از 1 مهر 1396 تا 7 آبان 1396 است.
شاخه‌های استانی می‌توانند برای درخواست کارگاه و انجام هماهنگی‌های بعدی با آیدی تلگرام (@nsalemi) ارتباط برقرار نمایند.

آخرین اخبار