سخنرانی علمی با همکاری گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی (اهمیت مشاوره اطلاعاتی)

کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با همکاری گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی علمی را تحت عنوان ” اهمیت مشاوره اطلاعاتی” به سخنرانی دکتر مهدی شقاقی، عضو هیئت علمی گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه نامبرده، روز یکشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ برگزار می‌کند.

شرکت در این سخنرانی علمی، برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است و از طریق لینک ادوبی کانکت کمیته آموزش انجمن قابل دسترس است.

منتظر حضور گرمتان هستیم.

آخرین اخبار