سخنرانی دکتر آرنولد هیرشون در همایش هر کتابخانه یک رصدخانه

 

عمرانی در ادامه گفت: سخنران دیگری که قرار است آفلاین برای همایش ما سخنرانی داشته باشد در ایران شناخته شده تر است ولی تا دریافت کامل فیلم سخنرانی اجازه بدهید که نام ایشان را اعلام نکنیم.

 

مسئول ارتباطات بین المللی همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه در مصاحبه با لیزنا افزود: از ابتدای برنامه ریزی برای همایش ، سفارش سخنرانی به اساتید خارج از کشور مطرح شد و در یک سال گذشته این موضوع دنبال شده است. ما با چهار نفر از اساتیدی که مورد نظرمان بودند ارتباط بر قرار کردیم که در میان آنها یک استاد ایرانی هم بودند که به علت مشغله فراوان از شرکت در این برنامه عذر خواهی کردند و ما از ایشان برای همایشهای بعدی و در فرصتهای مناسبتر قول گرفته ایم.

 

وی افزود: در مورد اساتید خارجی در سه حوزه دست به انتخاب زدیم که دو نفر از ایشان به ما پاسخ مثبت دادند. یکی از این افراد آرنولد هیرشون است که عضو هیات علمی و رئیس کتابخانه کیس وسترن ریزرو در ایالات متحده است. به علاوه وی در حال حاضر مدیر برنامه های راهبردی و مشاور اجرای LYRASIS  است که بزرگترین سازمان کنسرسیومی کتابخانه های دانشگاهی در ایالات متحده است و در ائتلاف کنسرسیومهای کشورهای درحال توسعه و نیمه توسعه یافته نیز ایشان به عنوان مشاور و یکی  از اساتید مهم این مجموعه هستند که هر ساله کارگاههای بسیاری در مورد برنامه ریزیهای استراتژیک برای کتابخانه ها و سازمانها و ارتقاء کتابداران و نیروی انسانی در مجموعه های سازمانی برگزار می کنند .

 

عمرانی ادامه داد:  پروژه مشهور ادغام مشاغل کتابداری و کامپیوتری برای تدوین چارت جدید کتابخانه های دانشگاهی ایالات متحده  با مدیریت دکتر هیرشون و در سال ۱۹۹۷ انجام شده که اولین تماس بنده با نام ایشان از طریق کتابی با همین نام که در تهران و از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خریده بودم اتفاق افتاد.

 

مسئول ارتباطات بین المللی همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه افزود: آرنولد هیرشون مدت ۱۱ سال  مدیر NELINET  بوده است. NELINET کنسرسیومی کاملا غیر انتفاعی از مجموعه ۵۰۰ کتابخانه در ایالات متحده که ماموریتش خدمات دیجیتال و تامین نرم افزارهای دسترسی باز برای اعضا است. وی از فعالان موثر جنبش دسترسی باز است که علاوه بر نرم افزارهای دسترسی باز در حوزه مجلات دسترسی باز نیز کار و فعالیت می کند.

 

عمرانی گفت: از همه مهمتر پیشینه سنگین هیرشون به عنوان یک کتابدار دانشگاهی است که او را بیش از هرکس به ما کتابداران نزدیک کرده است. او واقعا مشکلات کتابداران را می فهمد چون آن را لمس کرده است و خیلی خوب ارباب رجوع و کاربر را می شناسد، چون سالها پشت میز کتابخانه های دانشگاهی به کاربران پاسخ داده است. تسلط هیرشون بر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات از او یک کتابدار عملیاتی ساخته و فروتنی اش به همه اجازه می دهد که در هر شرایطی مشکلات خود را با او مطرح کنند.

 

از ایشان کتابها و مقاله های بسیاری در دسترس است که به علت اعتقاد عمیقش به دسترسی آزاد، بیشتر آثار خود را آزادانه روی شبکه در اختیار گذاشته است.

 

سید ابراهیم عمرانی خاطر نشان کرد:  موضوع سخنرانی دکتر هیرشون در باره مهارتها و توانمندیهای کتابداران در برابر انتظارات جدید کاربران است، و عنوان سخنرانی وی «کتابداران و کتابخانه ها: رهیافتی راهبردی و سریع برای سازگار شدن با انتظارات تازه» است.

 

عمرانی در ادامه صحبت هایش گفت: من اولین بار در سال ۲۰۰۵ در حاشیه یک کنفرانس شانس شرکت در یکی از کارگاههای او را داشته ام که تنها می توانم بگویم هیرشون به معنی هنرمندانه آن یک معلم است. بعد از آن هم در دو وبینار دیگر که یکی از آنها درباره کنسرسیومها و یکی درباره برنامه ریزی استرات‍یک بود شرکت کردم.  مطلب را قابل لمس و ساده منتقل می کند و همیشه وقتی از کارگاههایش بیرون می آیی احساس می کنید که اینها را من خودم می دانستم. زبان ارائه او خوب و آسان است.

 

وی افزود: درباره همایش هر کتابخانه یک رصد خانه که با او مکاتبه کردیم، کمی وقت خواست و بعد از آن اعلام کرد که تصمیم گرفته همین موضوع را که دارد برای ما کار می کند، تبدیل به یکی از وبینارهای سالانه اش کند و حتی می خواست که روز و ساعت وبینارش را با ما تنظیم کند که همزمان با ما کسان دیگری هم در دنیا در کارگاه شرکت کنند. ترس ما از عرض باند ایران که بعد دیدیم که بجا هم بود باعث شد که از او بخواهیم که برای ما سخنرانی و اسلایدهایش را بفرستد تا ما بصورت غیر برخط یا آفلاین پخش کنیم.

 

عمرانی گفت: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ابتدا اسلایدها و بعد از آن فیلم سخنرانیش را برا ما فرستاد که با کمک آقای دکتر منصوریان ترجمه شده و به دنبال شیوه بهتر ارائه سخنرانی در روز سمینار هستیم.

 

مسئول ارتباطات بین المللی همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه  در باره حضور سخنران خارجی دیگر گفت: در مورد سخنران  خارجی دیگرمان اسلایدها را گرفته ایم و متن سخنرانی رسیده است، لیکن اجازه بدهید که مانند دکتر هیرشون، ابتدا فیلم سخنرانی هم به دست ما برسد و بعد اعلام کنیم که شرمنده همکاران نشویم.

 

آخرین اخبار