سخنرانی دكتر آرنولد هيرشون در همايش هر كتابخانه يك رصدخانه

 

عمرانی در ادامه گفت: سخنران ديگري كه قرار است آفلاين براي همايش ما سخنراني داشته باشد در ايران شناخته شده تر است ولي تا دريافت كامل فيلم سخنراني اجازه بدهيد كه نام ايشان را اعلام نكنيم.

 

مسئول ارتباطات بين المللي همايش ملي هر كتابخانه يك رصد خانه در مصاحبه با ليزنا افزود: از ابتداي برنامه ريزي براي همايش ، سفارش سخنراني به اساتيد خارج از كشور مطرح شد و در يك سال گذشته اين موضوع دنبال شده است. ما با چهار نفر از اساتيدي كه مورد نظرمان بودند ارتباط بر قرار كرديم كه در ميان آنها يك استاد ايراني هم بودند كه به علت مشغله فراوان از شركت در اين برنامه عذر خواهي كردند و ما از ايشان براي همايشهاي بعدي و در فرصتهاي مناسبتر قول گرفته ايم.

 

وی افزود: در مورد اساتيد خارجي در سه حوزه دست به انتخاب زديم كه دو نفر از ايشان به ما پاسخ مثبت دادند. يكي از اين افراد آرنولد هيرشون است كه عضو هيات علمي و رئيس كتابخانه كيس وسترن ريزرو در ايالات متحده است. به علاوه وي در حال حاضر مدير برنامه هاي راهبردي و مشاور اجراي LYRASIS  است كه بزرگترين سازمان كنسرسيومي كتابخانه هاي دانشگاهي در ايالات متحده است و در ائتلاف كنسرسيومهاي كشورهاي درحال توسعه و نيمه توسعه يافته نيز ايشان به عنوان مشاور و يكي  از اساتيد مهم اين مجموعه هستند كه هر ساله كارگاههاي بسياري در مورد برنامه ريزيهاي استراتژيك براي كتابخانه ها و سازمانها و ارتقاء كتابداران و نيروي انساني در مجموعه هاي سازماني برگزار مي كنند .

 

عمرانی ادامه داد:  پروژه مشهور ادغام مشاغل كتابداري و كامپيوتري براي تدوين چارت جديد كتابخانه هاي دانشگاهي ايالات متحده  با مديريت دكتر هيرشون و در سال 1997 انجام شده كه اولين تماس بنده با نام ايشان از طريق كتابي با همين نام كه در تهران و از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران خريده بودم اتفاق افتاد.

 

مسئول ارتباطات بين المللي همايش ملي هر كتابخانه يك رصد خانه افزود: آرنولد هيرشون مدت 11 سال  مدير NELINET  بوده است. NELINET كنسرسيومي كاملا غير انتفاعي از مجموعه 500 كتابخانه در ايالات متحده كه ماموريتش خدمات ديجيتال و تامين نرم افزارهاي دسترسي باز براي اعضا است. وي از فعالان موثر جنبش دسترسي باز است كه علاوه بر نرم افزارهاي دسترسي باز در حوزه مجلات دسترسي باز نيز كار و فعاليت مي كند.

 

عمرانی گفت: از همه مهمتر پيشينه سنگين هيرشون به عنوان يك كتابدار دانشگاهي است كه او را بيش از هركس به ما كتابداران نزديك كرده است. او واقعا مشكلات كتابداران را مي فهمد چون آن را لمس كرده است و خيلي خوب ارباب رجوع و كاربر را مي شناسد، چون سالها پشت ميز كتابخانه هاي دانشگاهي به كاربران پاسخ داده است. تسلط هيرشون بر فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات از او يك كتابدار عملياتي ساخته و فروتنی اش به همه اجازه مي دهد كه در هر شرايطي مشكلات خود را با او مطرح كنند.

 

از ايشان كتابها و مقاله هاي بسياري در دسترس است كه به علت اعتقاد عميقش به دسترسي آزاد، بيشتر آثار خود را آزادانه روي شبكه در اختيار گذاشته است.

 

سید ابراهیم عمرانی خاطر نشان کرد:  موضوع سخنراني دكتر هيرشون در باره مهارتها و توانمنديهاي كتابداران در برابر انتظارات جديد كاربران است، و عنوان سخنراني وی «کتابداران و کتابخانه ها: رهیافتی راهبردی و سریع برای سازگار شدن با انتظارات تازه» است.

 

عمرانی در ادامه صحبت هایش گفت: من اولين بار در سال 2005 در حاشيه يك كنفرانس شانس شركت در يكي از كارگاههاي او را داشته ام كه تنها مي توانم بگويم هيرشون به معني هنرمندانه آن يك معلم است. بعد از آن هم در دو وبينار ديگر كه يكي از آنها درباره كنسرسيومها و يكي درباره برنامه ريزي استرات‍يك بود شركت كردم.  مطلب را قابل لمس و ساده منتقل مي كند و هميشه وقتي از كارگاههايش بيرون مي آيي احساس مي كنيد كه اينها را من خودم مي دانستم. زبان ارائه او خوب و آسان است.

 

وی افزود: درباره همايش هر كتابخانه يك رصد خانه كه با او مكاتبه كرديم، كمي وقت خواست و بعد از آن اعلام كرد كه تصميم گرفته همين موضوع را كه دارد براي ما كار مي كند، تبديل به يكي از وبينارهاي سالانه اش كند و حتي مي خواست كه روز و ساعت وبينارش را با ما تنظيم كند كه همزمان با ما كسان ديگري هم در دنيا در كارگاه شركت كنند. ترس ما از عرض باند ايران كه بعد ديديم كه بجا هم بود باعث شد كه از او بخواهيم كه براي ما سخنراني و اسلايدهايش را بفرستد تا ما بصورت غير برخط يا آفلاين پخش كنيم.

 

عمرانی گفت: طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ابتدا اسلايدها و بعد از آن فيلم سخنرانيش را برا ما فرستاد كه با كمك آقاي دكتر منصوريان ترجمه شده و به دنبال شيوه بهتر ارائه سخنراني در روز سمينار هستيم.

 

مسئول ارتباطات بين المللي همايش ملي هر كتابخانه يك رصد خانه  در باره حضور سخنران خارجی دیگر گفت: در مورد سخنران  خارجي ديگرمان اسلايدها را گرفته ايم و متن سخنراني رسيده است، ليكن اجازه بدهيد كه مانند دكتر هيرشون، ابتدا فيلم سخنراني هم به دست ما برسد و بعد اعلام كنيم كه شرمنده همكاران نشويم.

 

آخرین اخبار