ریزبرنامه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم دکتر حری

بسمه تعالی

ریزبرنامه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم دکتر حری

زمان : سه شنبه ۲۱/۲/۹۲    ساعت ۱۱-۱۳    مکان : سالن همایشهای کتابخانه ملی

ردیف

موضوع

ساعت

۱

تلاوت قرآن کریم

۱۱:۰۵ – ۱۱

۲

شروع مراسم (مجری)

۱۱:۱۰ – ۱۱:۰۵

۴

پخش کلیپ

۱۱:۲۰-۱۱:۱۰

۵

سخنرانان :

  1. خیر مقدم توسط آقای دکتر رضائی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
  2. خانم دکتر پوری سلطانی
  3. خانم نوش­آفرین انصاری
  4. آقای فرامرز مسعودی
  5. آقای بهاء الدین خرمشاهی
  6. آقای محمد حسن رجبی
  7. آقای دکتر هادی حری

۱۲:۴۰ – ۱۱:۲۰

۶

پذیرایی

۱۳-۱۲:۴۰

 

 

آخرین اخبار