ریزبرنامه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم دکتر حری

بسمه تعالی

ریزبرنامه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم دکتر حری

زمان : سه شنبه 21/2/92    ساعت 11-13    مکان : سالن همایشهای کتابخانه ملی

ردیف

موضوع

ساعت

1

تلاوت قرآن کریم

11:05 – 11

2

شروع مراسم (مجری)

11:10 – 11:05

4

پخش کلیپ

11:20-11:10

5

سخنرانان :

  1. خیر مقدم توسط آقای دکتر رضائی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
  2. خانم دکتر پوری سلطانی
  3. خانم نوش­آفرین انصاری
  4. آقای فرامرز مسعودی
  5. آقای بهاء الدین خرمشاهی
  6. آقای محمد حسن رجبی
  7. آقای دکتر هادی حری

12:40 – 11:20

6

پذیرایی

13-12:40

 

 

آخرین اخبار