دکتر رضایی شریف آبادی رئیس انجمن کتابداری در دوره پنجم شد

 در ابتدا دکتر رضایی ضمن تبریک به اعضای جدید هیات مدیره و خسته نباشید به اعضای دوره چهارم، درمورد نحوه برگزاری انتخابات و مجمع عمومی نکاتی بیان و حاضرین نیز درخصوص نحوه برگزاری انتخابات و جلب مشارکت بیشتر پیشنهادهایی ارائه نمودند.

سپس اعضای اصلی هیات مدیره نظرات خود را درخصوص ویژگی های رئیس انجمن بیان نمودند و از ویژگی های مهم و برجسته ای که تمام اعضا با هم متفق القول بودند داشتن ارتباطات قوی با دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی، صبوری و داشتن چهره ای آشنا برای مسئولان است.

در این جلسه رئیس، نائب رئیس، خزانه دار و دبیر انجمن تعیین شدند و تعیین مسئولان کمیته ها موکول به جلسه آینده شد و دلیل آن این بود که بهتر است در مورد نحوه کار و فعالیت های کمیته ها تفکر بیشتری صورت بگیرد و سریع تصمیم گیری نشود.

در نهایت دکتر سعید رضایی شریف آبادی به عنوان رئیس انجمن، دکتر ابراهیم افشار نائب رئیس، مریم اسدی دبیر انجمن و فرامرز مسعودی به عنوان خزانه دار در دوره پنجم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران انتخاب شدند.

 

 

 

آخرین اخبار