ديدار اعضاي هيات موسس شاخه آذربايجان با حجه الاسلام و المسلمین محمدی

 

در این دیدار اعضاء هیأت موسس انجمن با تشریح اهداف و رویکردهای خود به نقش وجودی انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی استان در ارتقاء فرهنگ مطالعاتی جامعه پرداختند. همچنین ضرورت وجود مرجع و پایگاهی برای کتابداران، اساتید و دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در سطح استان در جهت دریافت اطلاعات روزآمد و به اشتراک گذاری آن و ارتقاء جایگاه رشته در سطح استان تأکید نمودند.

 

حجه الاسلام محمدی نیز با ابراز خرسندی از تاسیس شاخه آذربایجان انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، بهبود زیر ساخت های فرهنگی و بستر سازی مناسب در جهت ارتقاء سطح مطالعاتی و ایجاد شور و شوق مطالعه و استفاده بهینه از فرصت‌ها و ایجاد کتابخانه‌های شبانه روزی را از مهمترین وظایف کتابخانه‌ها بر شمرد و تشکیل انجمن علم اطلاعات و دانش‌شناسی و همکاری آن با مجامع و سازمان‌های استانی را گامی ارزشمند دانست.

 

درپایان حجته الاسلام محمدی حمایت‌های مادی و معنوی خود و مجموعه مصلی را از تشکیل انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخۀ آذربایجان اعلام نمود.

آخرین اخبار