دومین همایش بین المللی «سواد رسانه ای و اطلاعاتی» برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی «سواد رسانه ای و اطلاعاتی» در دو بخش «ترویجی کاربردی: گزارش ایده‌ها، دستاوردها و تجارب» و بخش علمی پژوهشی: ارائه نتایج مطالعات تحقیقات و بررسی ها در آبان 97 برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار چکیده مقالات و گزارش ها تا 31 تیرماه و ارسال متن کامل مقالات و گزارش ها تا 31 مرداد 97 تعیین شده است.

علاقمندان آثار خود را باید به نشانی mliteracy.saramad.ir ارسال کنند.

 

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از حامیان این همایش است.

دومین همایش بین المللی «سواد رسانه ای و اطلاعاتی» با موضوع خانواده، 12 تا 14 آبان 97 برگزار میشود.

همایش بین المللی «سواد رسانه ای و اطلاعاتی» در دو بخش «ترویجی کاربردی: گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب» و بخش علمی پژوهشی: ارائه نتایج مطالعات تحقیقات و بررسی ها در آبان 97 برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار چکیده مقالات و گزارش ها تا 31 تیرماه و ارسال متن کامل مقالات و گزارش ها تا 31 مرداد 97 تعیین شده است.

علاقمندان آثار خود را باید به نشانی mliteracy.saramad.ir ارسال کنند.

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از حامیان این همایش است.

آخرین اخبار