دومین نشست کمیته بازنگری شاخص‌های ارزیابی انجمن‌ها برگزار شد

 

در پی دعوت عام کمیسیون از 240 انجمن علمی، طی نامه 215543/3/3/3 مورخ 14/10/ 1394، جلسه عمومی کمیسیون، متشکل از نمایندگان انجمن‌های علمی به منظور بحث پیرامون شاخص‌های ارزیابی انجمن‌های علمی، روز 18 بهمن 1394 در تالار اجتماعات وزارتخانه برگزار گردید. از سوی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیز فرامرز مسعودی عضو هیات مدیره و دبیر کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن که طی نامه اکتا/9461 مورخ 26/10/1394، به عنوان نماینده انجمن معرفی شده بود، در همایش یادشده شرکت داشت.

پس از برگزاری همایش، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان 8 انجمن، توسط کمیسیون و به منظور بازنگری و ویرایش سوم شاخص‌های ارزیابی انجمن‌های علمی تشکیل گردید که انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز یکی از 8 عضو این کمیته است. نخستین جلسه کمیته تخصصی بازنگری شاخص‌های ارزیابی انجمن‌ها، روز 12 اسفند در دفتر کمیسیون تشکیل شد و طی آن اعضا نقطه‌نظرهای خود پیرامون شاخص‌های ارزیابی کمیسیون را ارائه کردند.

در دومین جلسه کمیته نیز که روز گذشته برگزار شد، بخشی از شاخص‌های مربوط به توانمندسازی انجمن‌ها بررسی و اصلاحات لازم در خصوص هر یک از آن‌ها تعیین گردید. در این جلسه همچنین قرار شد ضمن بررسی سایر شاخص‌ها، راهکارهای مناسب برای دریافت نقطه‌نظرهای سایر انجمن‌ها که در کمیته عضویت ندارند، تعیین و به اجرا گذاشته شود.

آخرین اخبار