دومین نشست تخصصی (لایو) انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با موضوع «آموزش مجازی و کتابخانه دیجیتالی» برگزار خواهد شد

در این نشست مهمانان مباحث خود را با عناوین زیر ارائه می‌دهند:

 دکتر یوسف مهدوی‌نسب (عضو عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و عضو هئیت مدیره انجمن فناوری آموزشی ایران و مسئول کمیته آموزش انجمن)/ کتابخانه دیجیتالی و فرصت غنی‌سازی محیط‌های یادگیری الکترونیکی

دکتر سیدمهدی طاهری (عضو هیئت علمی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی)/ تجربه پشتیبانی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی از آموزش مجازی

 

مجری-کارشناس این نشست دکتر محمد زره‌ساز عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مسئول کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران خواهد بود.

 

آخرین اخبار