دومین جلسه کمیته راهبری هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار شد

دومین جلسه کمیته راهبری هفتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات و نمایندگان ایستگاه‌های کارآفرینی روز پنج‌شنبه مورخ 20 مردادماه 1401 از ساعت 17 با دستور جلسه “تعیین چارچوب‌های همکاری در راه‌اندازی ایستگاه‌های کارآفرینی”به صورت مجازی در بستر ادوبی کانکت کنگره متخصصان برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از نمایندگان دانشگاه‌هایی که به عنوان ایستگاه کارآفرینی برای فعالیت در هفتمین کنگره انتخاب شده بودند همچون دکتر زویا آبام (دانشگاه الزهراء)؛ دکتر عاطفه شریف (دانشگاه تربیت مدرس)؛ دکتر محمد زره‌ساز (دانشگاه خوارزمی)؛ دکتر مریم صابری(دانشگاه سمنان)؛دکتر مهدی شقاقی (دانشگاه شهید بهشتی)؛ دکتر مژگان سلاجقه (دانشگاه شهیدباهنر کرمان)؛ دکتر شهناز خادمی‌زاده (دانشگاه شهید چمران اهواز)؛ دکتر علی طالبیان (دانشگاه علوم پزشکی کرمان)؛ دکتر مهدی علیپورحافظی (دانشگاه علامه طباطبائی)؛ دکتر حسن بهزادی (دانشگاه فردوسی مشهد)؛ دکتر زهره میرحسینی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) و همچنین اعضای کمیته راهبری (دکتر مریم اسدی، دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم، دکتر سعیده اکبری داریان، مریم انصاری، دکتر حمیده جعفری پاورسی، دکتر سعید رضائی شریف‌آبادی، دکتر رحمت‌اله فتاحی، دکتر محبوبه قربانی و دکتر رحمان معرفت) حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، دبیر علمی هفتمین کنگره، دکتر محمد حسن‌زاده، به ارائه گزارشی از فعالیت انجام شده توسط کمیته علمی و همچنین محورهای منتخب برای کنگره پیش‌رو با عنوان ” کارآفرینی، اشتغال و کسب و کارهای حرفه‌ای دانش‌بنیان در علوم اطلاعات: به سوی آینده” پرداخت.

برگزاری پیش‌نشست‌ها؛ ارائه سخنرانی شامل مقالات، تجربیات، مطالعات موردی، و غیره؛ استارپوزال (پروپوزال‌های استارت‌آپی) با محوریت ایده‌های کارآفرینانه با همکاری پارک‌های علم و فناوری؛ ایستگاه‌های کارآفرینی با هدف توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموختگان در قالب بوت کمپ، دوره‌های آموزشی فشرده با مشارکت دانشگاه‌های کشور از برنامه‌های مدنظر در ساختار محتوایی هفتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات است که توسط دکتر حسن‌زاده در جلسه بیان شد.

ایشان با اشاره به این نکته که ایستگاه کارآفرینی با هدف فعال کردن گروه‌های علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی جهت ایجاد فضای گفتمان و توانمندسازی اساتید، دانشجویان و دانش‌آموختگان در زمینه کارآفرینی دانش‌بنیان به عنوان یکی از برنامه‌های مد نظر هفتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات در نظر گرفته شده است، به ارائه تعاریف مربوطه و همچنین فرایند فعالیت و در انتها ارزیابی ایستگاه‌های کارآفرینی توسط کمیته علمی پرداخت.

در ادامه جلسه، نمایندگان ایستگاه‌های کارآفرینی و همچنین اعضای کمیته راهبری به ارائه نظرات، پیشنهادات و همچنین بیان امکانات و ملزومات دانشگاه خود در ارتباط با برگزاری ایستگاه‌های کارآفرینی پرداختند.

لازم به ذکر است اولین جلسه کمیته راهبری 29 تیرماه 1401 برگزار شد.

آخرین اخبار