دومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران روز یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۰

 

محورهای بحث در جلسه عبارتند از:

 ارائه گزارش دکتر علیپور حافظی در باره موضوع و برنامه های فصلی انجمن

 ارائه گزارش دکتر علیپور حافظی و مهندس جلالی منش در مورد موضوع، محورها و نحوه اجرای کنفرانس سالانه انجمن

 بحث و تصمیم گیری در زمینه موضوع پژوهش ملی توسط کمیته پژوهش انجمن

 ارائه گزارش خانم درخوش در مورد پیشرفت طرح تولید پایگاههای اطلاعاتی

 ارائه گزارش آقای حبیبی در مورد پیشرفت طرح ارزیابی پایان نامه ها

 با تشکر

 کمیته های روابط عمومی، همایشها و پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

آخرین اخبار