دعوت از متخصصان ایرانی برای مشارکت در بازنگری بیانیه کتابخانه عمومی ایفلا- یونسکو

وی در معرفی این اقدام گفت: كتابخانه های عمومی در سراسر جهان برای خدمت به جوامع خود تلاش می كنند و ایفلا در حمایت از این مأموریت، بیانیه ای را با همکاری یونسکو ارائه کرده است. دربیانیه کتابخانه های عمومی کنونی که در سال 1994 تهیه شده، کتابخانه عمومی به عنوان نیرویی پویا برای آموزش، فرهنگ و اطلاع‌رسانی و به عنوان عاملی اساسی برای تقویت صلح و رفاه معنوی و عمومی مرکزی برای آزادی، برابری دسترسی به دانش و اطلاعات برای همه مردم معرفی شده است.

وی در ادامه افزود: با گذشت 25 سال از این بیانیه، کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا در نظر دارد این بیانیه را بازنگری و روزآمد کند، به نحوی که اطمینان حاصل کند که این سند نمایانگر مأموریت های کتابخانه های عمومی امروزی باشد. در این راستا، ایفلا در پی بازنگری در بیانیه کتابخانه های عمومی است تا راهکارهای خلاقانه برای دسترسی به اطلاعات، خدمات و مجموعه ها و اهمیت فضاهای کتابخانه ای را تقویت کند. به این منظور، از کتابداران و متخصصان حوزه کتابداری سراسر جهان می خواهد که نظرات خود را درباره بیانیه ایفلا-یونسکو ارائه دهند.

پازوکی درباره چگونگی همکاری در این طرح گفت: ایفلا از همه کشورها دعوت کرده است تا نظرات خود را در مورد اهمیت و تأثیر بیانیه به اشتراک بگذارید و تغییراتی که به نظرشان مورد نیاز است را پیشنهاد دهند. این نظرسنجی به 14 زبان موجود است. اما متأسفانه پایگاه پرسشنامه (SurveyGizmo) در ایران قابل استفاده نیست. به همین دلیل، با هماهنگی ایفلا پرسشنامه را برای کشورهایی از جمله ایران در بستر گوگل طراحی کردیم.

 از تمامی کتابداران، دانشجویان، متخصصان و علاقه مندان به کتابخانه های عمومی دعوت می شود تا پیش از 30 مِی (10 خرداد) چند دقیقه از وقت خودرا برای تکمیل این نظرسنجی صرف و در این فعالیت بزرگ بین‌المللی مشارکت کنند.
مانیفست

The IFLA/UNESCO Public Library Manifesto: Opportunity to Share Your Ideas

 In troubled times, public libraries around the world are working hard to serve their communities. Even as the need to close buildings is only strengthening awareness of the importance of the spaces they offer are, librarians are finding innovative ways to provide access to information, services and collections. In this context, and aware that many librarians are busier than ever, we are asking for your ideas about the IFLA/UNESCO Public Library Manifesto once you are able.

 The IFLA/UNESCO Public Library Manifesto  proclaims UNESCO’s belief in the public library as a living force for education, culture and information, and as an essential agent for the fostering of peace and spiritual welfare through the minds of men and women. It identifies the public library as being central to freedom and equity of access to knowledge and information for all people.  Over the coming months, the IFLA Public Libraries Section will review the Manifesto, to identify areas that can be updated to ensure the document reflects the missions of public libraries today. 

But we can’t do it without you! 

Take the Public Library Manifesto Survey

This survey invites you to share your views about its relevance and impact, and suggest what changes you think may be necessary. 

The survey is available in 14 languages – check the top right of your screen to make a choice.

You can also choose to download an MS Word version of the survey on the IFLA website. Please complete and return to: claire.mcguire@ifla.org.

Deadline for participation: 31 May 2020.

Thank you for sharing your input!

 

IFLA Communications communications@ifla.org via iflalists.org

Wed, Mar 25, 5:59 PM

to ifla-l@iflalists.org

The IFLA/UNESCO Public Library Manifesto: Opportunity to Share Your Ideas

In troubled times, public libraries around the world are working hard to serve their communities. Even as the need to close buildings is only strengthening awareness of the importance of the spaces they offer are, librarians are finding innovative ways to provide access to information, services and collections.

In this context, and aware that many librarians are busier than ever, we are asking for your ideas about the IFLA/UNESCO Public Library Manifesto once you are able.

The IFLA/UNESCO Public Library Manifesto  proclaims UNESCO’s belief in the public library as a living force for education, culture and information, and as an essential agent for the fostering of peace and spiritual welfare through the minds of men and women. It identifies the public library as being central to freedom and equity of access to knowledge and information for all people.

Over the coming months, the IFLA Public Libraries Section will review the Manifesto, to identify areas that can be updated to ensure the document reflects the missions of public libraries today.

But we can’t do it without you!

Take the Public Library Manifesto Survey

This survey invites you to share your views about its relevance and impact, and suggest what changes you think may be necessary.

The survey is available in 14 languages – check the top right of your screen to make a choice.

You can also choose to download an MS Word version of the survey on the IFLA website. Please complete and return to: claire.mcguire@ifla.org.

Deadline for participation: 31 May 2020.

آخرین اخبار