دانش آموختگان رشته باید درباره وسعت دانش کتابداری اظهار نظر کنند

 دکتر سعید رضائی شریف آبادی، رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، در گفتگو با لیزنا،  در پاسخ به اظهار نظر مهندس منصور واعظی، رئیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور که در برنامه کتاب ۴ فرموده اند «دانش کتابداری، دانش وسیعی نیست» به این مطلب اشاره کردند که دانش آموختگان رشته باید درباره وسعت دانش کتابداری اظهار نظر کنند.

 وی ادامه داد که نیازی به دفاع از دانش کتابداری نمی بیند زیرا انتقاد از این حوزه علمی از سوی کسی مطرح شده که نه تحصیلات دانشگاهی در رشته دارد و نه تالیفاتی که حکایت از شناخت ایشان از رشته کند.  پس نه دفاع و نه انتقاد ایشان از دانش کتابداری ارزش علمی ندارد.

 دکتر رضائی ادامه داد که اگر منظور آقای واعظی از دانش کتابداری دانش اولیه ای است که در دوره های آموزشی کوتاه مدت نهاد کتابخانه های عمومی به افراد می دهند تا او بتواند کتابخانه را باز نگه دارد باید عرض کنم که ایشان سخت در اشتباه اند. بهتر است ایشان سری به تالیفات صاحب نظران این رشته و یا تعدادی از رساله های دکترا و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی بزنند تا از تنوع حوزه های مطالعاتی و ابعاد مختلف دانش کتابداری و اطلاع رسانی آگاه شوند.

 رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ضمن اظهار تاسف از نا آگاهی برخی از مسئولان رده بالای کشوری از دانش کتابداری و اطلاع رسانی و نقش واقعی کتابدار در توسعه کتابخوانی و مطالعه یکبار دیگر به تصمیم وزیر آموزش و پرورش در حذف پست کتابدار اشاره کرد و آنرا نمونه ای از کج اندیشی و درک غلط درباره کتابداری و نقش کتابدار دانست.

 دکتر رضائی ادامه داد که اگر وزیر محترم آموزش و پرورش شناخت دقیقی از رشته داشت قطعا دستور حذف پست کتابدار را نمی داد و اینگونه اظهارنظر نمی کرد که تعدادی دانش آموز و یا معلم تربیتی را میاوریم و آموزش میدهیم و کتابخانه را به این کتابیاران می سپاریم.

 دکتر رضائی شریف آبادی همچنین به این نکته اشاره کرد که کشورهای توسعه یافته که به کتابخوانی و توسعه مطالعه اهمیت می دهند هرگز به فکر حذف کتابدار و یا تضعیف جایگاه او نمی افتند.

 وی گفت: کتابدار در این کشورها یعنی کسانی که در رشته کتابداری و اطلاع رسانی تحصیل کرده اند و دارای تجربه کار مفید در محیط کتابخانه هستند و نه کسانی که خود را اهل فرهنگ می دانند و هیچ شناختی نسبت به نقش واقعی کتابدار  و جایگاه کتابخانه در جامعه ندارند.

 دکتر رضائی در پایان اظهار امیدواری کرد که انشاءالله هرروز شاهد حضور پررنگتر دانش آموختگان رشته کتابداری و اطلاع رسانی در عرصه های گوناگون مدیریتی و خدمات اطلاع رسانی و کتابخانه ای به جامعه باشیم.

آخرین اخبار