دانش آموختگان رشته بايد درباره وسعت دانش كتابداري اظهار نظر كنند

 دكتر سعيد رضائي شريف آبادي، رئيس انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، در گفتگو با لیزنا،  در پاسخ به اظهار نظر مهندس منصور واعظي، رئيس نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور كه در برنامه كتاب 4 فرموده اند «دانش كتابداري، دانش وسيعي نيست» به اين مطلب اشاره كردند كه دانش آموختگان رشته بايد درباره وسعت دانش كتابداري اظهار نظر كنند.

 وي ادامه داد كه نيازي به دفاع از دانش كتابداري نمي بيند زيرا انتقاد از اين حوزه علمي از سوي كسي مطرح شده كه نه تحصيلات دانشگاهي در رشته دارد و نه تاليفاتي كه حكايت از شناخت ايشان از رشته كند.  پس نه دفاع و نه انتقاد ايشان از دانش كتابداري ارزش علمي ندارد.

 دكتر رضائي ادامه داد كه اگر منظور آقاي واعظي از دانش كتابداري دانش اوليه اي است كه در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت نهاد كتابخانه هاي عمومي به افراد مي دهند تا او بتواند كتابخانه را باز نگه دارد بايد عرض كنم كه ايشان سخت در اشتباه اند. بهتر است ايشان سري به تاليفات صاحب نظران اين رشته و يا تعدادي از رساله هاي دكترا و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع رساني بزنند تا از تنوع حوزه هاي مطالعاتي و ابعاد مختلف دانش كتابداري و اطلاع رساني آگاه شوند.

 رئيس انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران ضمن اظهار تاسف از نا آگاهي برخي از مسئولان رده بالاي كشوري از دانش كتابداري و اطلاع رساني و نقش واقعي كتابدار در توسعه كتابخواني و مطالعه يكبار ديگر به تصميم وزير آموزش و پرورش در حذف پست كتابدار اشاره كرد و آنرا نمونه اي از كج انديشي و درك غلط درباره كتابداري و نقش كتابدار دانست.

 دكتر رضائي ادامه داد كه اگر وزير محترم آموزش و پرورش شناخت دقيقي از رشته داشت قطعا دستور حذف پست كتابدار را نمي داد و اينگونه اظهارنظر نمي كرد كه تعدادي دانش آموز و يا معلم تربيتي را مياوريم و آموزش ميدهيم و كتابخانه را به اين كتابياران مي سپاريم.

 دكتر رضائي شريف آبادي همچنين به اين نكته اشاره كرد كه كشورهاي توسعه يافته كه به كتابخواني و توسعه مطالعه اهميت مي دهند هرگز به فكر حذف كتابدار و يا تضعيف جايگاه او نمي افتند.

 وی گفت: كتابدار در اين كشورها يعني كساني كه در رشته كتابداري و اطلاع رساني تحصيل كرده اند و داراي تجربه كار مفيد در محيط كتابخانه هستند و نه كساني كه خود را اهل فرهنگ مي دانند و هيچ شناختي نسبت به نقش واقعي كتابدار  و جايگاه كتابخانه در جامعه ندارند.

 دكتر رضائي در پايان اظهار اميدواري كرد كه انشاءالله هرروز شاهد حضور پررنگتر دانش آموختگان رشته كتابداري و اطلاع رساني در عرصه هاي گوناگون مديريتي و خدمات اطلاع رساني و كتابخانه اي به جامعه باشيم.

آخرین اخبار