جلسه هیات مدیره انجمن و دومین جلسه دبیران کنگره سوم
در ابتدا ابراهیم عمرانی دبیر اجرایی کنگره در باره اهداف و برنامه‌های کنگره سوم و روند پیشرفت کارها توضیح دادند. وی به موضوع آماده‌سازی و انتشار مجموعه مقاله‌ها و نشست‌های کنگره دوم اشاره کرد و گفت تلاش مجموعه همکاران کنگره این بود کتاب تا زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آماده و عرضه شود که این امر محقق شد. وی همچنین در گزارش خود گفت نکته دیگری که برای دست‌اندرکاران کنگره اهمیت داشت، ارزیابی کنگره و تحلیل و ارائه نتایج آن بود که این امر نیز در حین برگزاری کنگره انجام و نتایج نیز بلافاصله پس از اتمام کنگره تحلیل و تنظیم شد که برای استفاده از نتایج آن در اختیار دبیران کنگره سوم قرار گرفته است. تهیه نظام‌نامه کنگره در راستای برنامه‌ریزی بهتر کنگره و ضابطه‌مند نمودن آن، از دیگر مواردی بود که دبیر اجرایی کنگره به آن پرداخت و گفت مطابق این نظام‌نامه که به تصویب هیات مدیره انجمن رسیده است، کمیته راهبری کنگره تشکیل شده و شورای سیاستگذاری نیز در این نظام‌نامه پیش‌بینی شده است که ترکیب اصلی آن نمایندگان ذینفعان کنگره و هدف اصلی آن حمایت از کنگره و یاری رساندن به تنظیم خط مشی‌ها و اهداف کلان کنگره است. عمرانی در پایان گزارش خود، تاکید نمود که مطابق بحث‌هایی که در هیات مدیره انجمن و کمیته راهبری صورت گرفته است، رویکرد اصلی کنگره گردآوردن حرفه‌مندان و استادان و دانشجویان رشته و حرفه و بهره‌گیری از ایده‌ها و تجربه‌های حرفه‌مندان است. وی همچنین اعلام کرد کنگره متخصصان علوم اطلاعات متعلق به همه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، کتابداران، آرشیویست‌ها، موزه‌داران، دانشجویان و کسانی است که با اطلاعات و جنبه‌های مختلف آن سروکار دارند و از همه دست‌اندرکان دعوت نمود تا در ارکان مختلف کنگره حضور یابند و خود مجری برگزاری کنگره باشند.
 
پس از آن هر یک از حاضران نقطه‌نظرهای خود را بیان کردند که خلاصه آن‌ها به شرح زیر است.
اهمیت استانداردهای ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها در کنگره و لزوم نگاه واقع‌گرایانه به مسائل، اهمیت تجربه‌ها تمرکز روی چند مسئله اساسی، استقلال کنگره و عدم طرح مسائل سازمان‌های خاص، اهمیت خواندن و مطالعه، استفاده از تجربه‌های ایفلا و بخش‌بندی کنگره، کاستن از تمرکز در کنگره تا حد امکان و استفاده از مطالب در قالب‌های متفاوت، سهم شهرستان‌ها در برگزاری کنگره، استراتژی‌محور کردن کنگره و تعیین اهداف مشخص به منظور تسهیل در ارزیابی کنگره و سنجش میزان موفقیت آن و برگزاری کارگاه‌های موضوعی مرتبط با کنگره به عنوان برنامه‌های جنبی کنگره.
در پایان جلسه دکتر رضایی شریف‌آبادی طی سخنانی با تشکر از زحمات و تلاش‌های همکاران، بر ضرورت جلب هر چه بیشتر مشارکت متخصصان و اساتید دانشگاه تاکید کردند.
پس از اتمام جلسه، حاضران با افطاری و شام که با دعوت و میزبانی شخصی دکتر فریبرز خسروی رئیس انجمن صورت گرفته بود پذیرایی شدند.
 

اعضای حاضر در این نشست عبارت بودند از:

 دکتر فریبرز خسروی (رئیس انجمن)
 دکتر سعید رضایی شریف آبادی (دبیر علمی)
 آقای ابراهیم عمرانی (دبیر اجرایی)
 دکتر ابراهیم افشار؛
 آقای فرامرز مسعودی (مسئول کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر انجمن)؛
 آقای کاظم حافظیان رضوی؛
 خانم فاطمه مرتضایی فرد (کارگروه کتابخانه‌های کودک و آموزشگاهی)؛
 دکتر محسن حاجی زین العابدینی (بازرس انجمن)؛
 خانم مهرناز خراسانچی (مسئول کمیته روابط عمومی)؛
 دکتر امیر رضا اصنافی (مسئول کمیته آموزش انجمن)؛
 دکتر داریوش مطلبی (‌کارگروه نشر)؛
 دکتر داریوش علیمحمدی (کارگروه کتابخانه‌های دانشگاهی)؛
 دکتر محمد زره ساز (مسئول کمیته پژوهش انجمن)؛
 دکتر رضا رجبعلی بگلو (مسئول کمیته انتشارات و بازاریابی انجمن)؛
 دکتر مهدی شقاقی (کارگروه کتابخانه‌های عمومی)؛
 خانم گیتی حیدری (کارگروه کتابخانه‌های تخصصی)؛
 دکتر غلامرضا عزیزی (کارگروه آرشیو)؛
 دکتر سمیه سادات آخشیک (کارگروه سواد اطلاعاتی)؛
 آقای مصطفی امینی (مسئول کمیته نوآوری و فناوری)؛
 خانم مهسا پورحقانی (کارگروه مطالعات صنفی)؛
 خانم ملیحه دُرخوش (کارگروه سازماندهی اطلاعات و دانش)؛
 خانم پریسا پاسیار (کارگروه دانشجویان و دانش‌آموختگان)؛
 آقای رضا شهرابی؛
 خانم مریم پاکدامن؛ 
 خانم نسا رضایی (مسئول وب‌سایت انجمن)؛
 
عناوین و دبیران پیشنهادی و اولیه برای نشست‌های هجده‌گانه کنگره سوم نیز به شرح زیر اعلام شد:
1- نشست افتتاحیه: حفظ و اشاعه میراث مکتوب،‌میراث دیجیتال (دبیر پیشنهادی: دکتر سعید رضایی شریف آبادی)؛
2- کتابخانه های دانشگاهی: عنوان پیشنهادی نامشخص (دبیر پیشنهادی: دکتر داریوش علیمحمدی)؛
3-مسایل دانشجویان و دانش آموختگان: مسایل دانشجویان دکتری (دبیر پیشنهادی: فرحناز سلطانی)؛
4-کتابخانه های پزشکی و کتابداری پزشکی: آموزش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی: فرصتها و چالشهای پیش رو (دبیر پیشنهادی: دکتر عبدالرسول خسروی)؛
5-    سازماندهی دانش: کتابداران و مشکلات سازماندهی در کتابخانه‌ها (دبیر پیشنهادی: ملیحه دُرخوش)؛
6-    فعالیتهای صنفی و مسایل کارکنان: عنوان پیشنهادی نامشخص (دبیر پیشنهادی: خانم مهسا پورحقانی)؛
7-    موزه ها و مسایل آن: دیجیتال سازی مستندات موزه و آرشیو (دبیر پیشنهادی: دکتر محمد رضا بهزادی)؛
8-    کتابخانه های عمومی: عنوان پیشنهادی نامشخص (دبیر پیشنهادی: دکتر مهدی شقاقی)؛
9-    فناوریهای نوین: حکمرانی داده ها در کسب و کارهای محتوامحور (دبیر پیشنهادی: آقای مصطفی امینی)؛
10- کتابخانه های کودک و آموزشگاهی: کتابخانه‌های کودک (دبیر پیشنهادی: خانم فاطمه مرتضایی فرد)؛
11- مدیریت کیفیت اطلاعات: مدیریت کیفیت خدمات اطلاعاتی: فرایندهای نگهداری، شاخص ها و استانداردها (دبیر پیشنهادی: آقای فرامرز مسعودی)؛
12- سواد اطلاعاتی: عنوان پیشنهادی نامشخص (دبیر پیشنهادی: خانم دکتر سمیه سادات آخشیک)؛
13-   کتابخانه سبز، اطلاعات سبز: دبیر پیشنهادی و عنوان پیشنهادی نامشخص؛
14- آرشیو و مسایل آن: آرشیوهای فردا (دبیر پیشنهادی: آقای دکتر غلامرضا عزیزی)؛
15-  نشر و مسایل آن: عنوان پیشنهادی نامشخص (دبیر پیشنهادی: دکتر داریوش مطلبی)؛
16-  مدیریت اطلاعات پژوهشی: فراهم‌آوری اطلاعات پژوهشی و نظامهای ثبتی (دبیر پیشنهادی: نامشخص)؛
17- کتابخانه ملی و مسایل آن: عنوان پیشنهادی نامشخص (دبیر پیشنهادی: دکتر فریبرز خسروی)؛
18- انجمن کتابداری، مسایل و چالشهای آن: راهکارهای جلب مشارکت متخصصان و حرفه مندان در فعالیتهای انجمن (دبیر پیشنهادی: دکتر محمد زره‌ساز).

آخرین اخبار