جلسه مشترک انجمن کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی ایران با گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

بازنگری محتوای دروس، انتصاب مدیران سیاسی در کتابخانه ها، دغدغه های دانشجویان در حوزه اشتغال، کلیدواژه‌های مشترک مطرح شده در جلسه مشترک انجمن کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی ایران با اساتید و پیشکسوتان گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

به همت دبیرخانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، اولین جلسه مشترک هم اندیشی گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی کشور با حضور هیأت مدیره هشتمین دوره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و اساتید و پیشکسوتان گروه علم ‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، روز پنج‌شنبه مورخ 22 اردیبهشت‌ماه 1401 از ساعت 10 الی 12:20 به صورت مجازی و در بستر ادوبی کانکت انجمن برگزار شد.

در این جلسه، دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو (استاد پیشکسوت گروه و رئیس کمیته برنامه ریزی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت عتف)، دکتر شهناز خادمی زاده (مدیر گروه)، دکتر منصور کوهی رستمی (عضو هیات علمی گروه و رئیس انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران)، دکتر محمدحسن عظیمی، دکتر پروین نجف‌پور مقدم و دکتر رقیه قضاوی خوراسگانی به همفکری با اعضای هیات مدیره انجمن پرداختند و به بیان دیدگاه های خود درباره موضوعات مختلف پرداختند.

رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ابتدای این نشست، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران از اهمیت هم اندیشی بیشتر بین انجمن و گروه های علم اطلاعات کشور سخن گفتند و از اهمیت تعامل گروه ها و ارزیابی های داوطلبانه گروه ها که منجر به ارتقای وضعیت آموزشی گروه ها می شود سخن به میان آورند. دکتر رضایی شریف آبادی در ادامه نیاز به روزآمد کردن سرفصلهای درسی را با اهمیت قلمداد کردند و با توجه به فرصت حضور رئیس انجمن ارتقاء کتابخانه های عمومی در این نشست، درباره انتظار از نهاد کتابخانه عمومی کشور برای انتخاب افراد متخصص و کتابداران در جایگاههای حرفه ای و شغلی کتابداران به ایراد سخن پرداختند.

در ادامه استاد فرهیخته و بازنشسته دانشگاه شهید چمران، دکتر فرج‌پهلو ضمن تشکر بابت برگزاری این جلسه و ارتباط‌گیری بین انجمن و گروه‌های آموزشی، آمادگی خود را  جهت هر گونه همفکری و تلاش در راستای رفع دغدغه‌های مخاطبان انجمن تا جاییکه شرایط محیا باشد، اعلام کرد.

دکتر منصور کوهی رستمی، با اشاره به برگزاری دوازدهمین همایش (ادکا)، حضور کم‌رنگ دانشجویان مقاطع مختلف مخصوصا تحصیلات تکمیلی در فعالیت‌های علمی و همایش‌ها، پایین آمدن سطح علمی دانشجویان که در نتیجه بی‌انگیزه‌گی و عدم اطمینان به آینده شغلی را یکی از دغدغه‌های پیش‌رو بیان کرد که باید جهت رفع این چالش بررسی های بیشتر و همفکری لازم در گروه ها صورت گیرد.

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی شهید چمران اهواز، دکتر خادمی‌زاد، نیز ضمن تاکید بر مباحث مطرح شده توسط حاضران در جلسه، به طرح مسائلی همچون دغدغه‌های معیشتی و مالی برخی دانشجویان در مورد مسائل مالی همچون رفت و آمد، خرید منابع درسی؛ عدم استخدام در کتابخانه‌های عمومی، عدم مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان، ضعف‌های مهارتی ارتباطی بین دانشجویان و اساتید، تغییر سرفصل‌های رشته مطابق با بازار کار، انتصابات افراد غیرمتخصص در جایگاه کتابداران، تاثیرگذاری کتابخانه‌ها در جامعه به صورت خاص پرداختند.

دکتر امیررضا اصنافی، مدیر گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بازرس هشتمین دوره انجمن به بیان عواملی که سبب کاهش فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی، داوطلبانه دانشجویان شده است پرداخت. همفکری شاخه‌های استانی، تعامل بیشتر گروه‌های آموزشی علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی سراسر کشور جهت دریافت ایده و انتقال تجربیات، از دست دادن سرمایه‌های دانشی (انصراف از رشته، رفتن به خارج از کشور) از دیگر عوامل مطرح شده از سوی ایشان بود.

مریم انصاری، مسئول کمیته روابط عمومی انجمن، در ارتباط با بحث واحد کارورزی رشته علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی و سعی کارشناسان کتابخانه‌ها در راستای آموزش و افزایش خبرگی دانشجویان پس از گذراندن این واحد توسط دانشجو، شناخت بهتر رشته به دانشجویان جهت اشنایی بیشتر ایشان بخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی صحبت کرد.

مغفول ماندن مباحث کارآفرینی، استارت آپ و کسب و کار در سرفصل‌های درسی مقاطع مختلف بخصوص کارشناسی، آماده شدن ذهن دانشجویان جهت ورود به کارآفرینی، معرفی منابع الکترونیک به دانشجویان، آموزش مهارت به دانشجویان حتی در مقطع کارشناسی، مواردی بود که توسط مسئول کمیته آموزش انجمن بیان شد.

دکتر مریم اسدی، همچنین به جریان سازی مباحث کارآفرینی با محوریت کتابداری به وسیله برگزاری مدرسه کسب و کار توسط کمیته آموزش در راستای آموزش غیررسمی به دانشجویان رشته اشاره نمود.

هدایت و تعیین مسیر حرکت و رشد علمی،  نظارت بر مجالت علمی حوزه از طریق ایجاد پروتکل ارزیابی مستمر دوره ای و اعلام نتیجه به محققین و مولفین،  نظارت و هدایت همایشهای علمی و ایجاد مرکزی برای صدور مجوز و درجه اعتبار و گواهی اعتبار همایش، ایجاد همگرائی و توسعه اخلاق حرفه‌ای،  پیگیری و آماده سازی بستر کاری برای فارغ التحصیلان رشته،  ایجاد بستر مناسب و جامع و یکپارچه اطلاعات متخصصان و …. حوزه،  ایجاد نشست‌های تخصصی مستمر و پیوسته و سلسله وار،  بهره گیری از فضای مجازی برای تعامل بیشتر و توسعه دانش، بینش و مهارت متخصصان،  نظارت بر تغییرات و به روز رسانی سرفصل دروس رشته و ایجاد کارگروه های تخصصی بین مدرسین هر درس در گروه های مختلف و… از مسائل مطرح شده توسط دکتر محمدحسن عظیمی؛ دیگر عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. شایان ذکر است ایشان بعد از اتمام جلسه تمامی موارد مد نظر را به صورت مکتوب برای رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ارسال کردند.

دکتر رقیه قضاوی خوراسگانی، جوانترین عضو هیأت علمی گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی شهید چمران اهواز مواردی همچون اطلاع‌رسانی نشست‌ها، کارگاه‌های آموزشی انجمن به مدیرگروه‌های علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی از سوی انجمن، دعوت از افراد موفق در زمینه کارآفرینی برای برگزاری کارگاه‌های مختص به موضوع کارآفرینی و کسب و کار،تعامل بیشتر گروه‌های آموزشی علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی با برگزاری نشست‌های متفاوت با موضوع‌های مختلف از پیش تعیین شده را بیان کرد.

در انتهای جلسه، دکتر فرج پهلو، ضمن جمع‌بندی نهایی صحبت‌های حاضران در جلسه، به تاریخچه شکل‌گیری کمیته برنامه‌ریزی رشته در وزارت عتف، تلاش‌های صورت گرفته و ارسال نامه‌های متعدد از سوی اعضای آن برای تعریف شغل جدید (چهار برابر شدن)  اشاره کردند.

رئیس انجمن کتابداری،  در انتهای جلسه ضمن یادی از پیشکوستان گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی همچون (دکتر دیانی، دکتر بیگدلی، دکتر کوکبی و دکتر عصاره) با مهم و پراهمیت خواندن برگزاری نشست های همفکری با گروه های آموزشی، خواستار تداوم این نشست ها با سایر گروه های آموزشی کشور شدند. همفکری، ارتباط برقرار کردن با مقامات محلی، بر عهده گرفتن طرح‌های پژوهشی مختلف توسط گروه‌های آموزشی علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی، فعال شدن شاخه‌های استانی، استفاده از ظرفیت‌های محلی، استفاده از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های بالقوه، فرهنگ‌سازی کارآفرینی، شناسایی افراد موفق در کسب و کار و معرفی آن‌ها به دانشجویان و دانش‌آموختگان از دیگر مباحث و انتظارات مطرح شده توسط دکتر رضایی شریف آبادی بود.

آخرین اخبار