جایزه “پوری سلطانی” برای کتابخانه و کتابدار نو آور

 

هیات مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در جلسه مورخ 10/8/1394 پیشنهاد کارگروه مدیریت کتابخانه دانشگاهی مبنی بر اهدای جایزه‌ای به نو آوران حوزه علوم اطلاعات را تصویب کرد. جایزه پیشنهادی سال جاری که از سوی کارگروه مدیریت کتابخانه های دانشگاهی پیشنهاد شد ،‌نوآوری در خدمات در یک کتابخانه دانشگاهی بود که در تاریخ 27 /7/94 پیشنهاد  و برای گردآوری نوآوریهای کتابداران و کتابخانه ها از طریق مطبوعات کتابداری و گروههای بحث اعلام شده بود و در این مدت و با وقت کم تلاش شد معیارهایی برای بررسی و نیز داورانی برای داوری جایزه برگزیده شوند. این جایزه به سه نو آوری اجرا شده در یک کتابخانه اهدا می شود و روی شاخصها و معیارهایی که پوشش دهنده انواع کتابخانه ها باشد برای کنگره دوم کار دقیقتری انجام خواهد شد. امید است برای کنگره دوم نو آوری و طراحی خدمات نو فقط به کتابخانه دانشگاهی منحصر نشود و همه کتابخانه‌های تخصصی و عمومی را نیز در بر بگیرد،‌هر چند که جایزه امسال نیم نگاهی هم به کتابخانه های تخصصی داشته اشت.

پشتیبان “جایزه پوری سلطانی 1394” خانه کتاب ایران هستند که انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از همین تریبون نهایت سپاسگزاری خود را از جناب آقای غلامی جلیسه و خانه کتاب مدیر عامل موسسه خانه کتاب ایران اعلام کند.

این جایزه فرصت این را نیافت که نشان یا تندیس خود را داشته باشد،‌که مسلما و در اولین فرصت این نشان یا تندیس آماده خواهد شد و به برندگان سال اول نیز که در این مراسم لوح و جایزه دریافت می کنند،‌ پس از آماده شدن تندیس،‌تندیس اولین دوره به آنها داده خواهد شد.

آخرین اخبار