تمدید ثبت نام همایش ملی هر کتابخانه یک رصدخانه

نظر به استقبال متقاضیان جهت ثبت نام در همایش ملی یک کتابخانه یک رصدخانه،‌ به اطلاع میرساند مهلت ثبت نام در این همایش تا پایان روز یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۱ تمدید شده است. لذا متقاضیان می توانند در تا تاریخ مذکور نسبت به ثبت نام خود با مبلغ قبلا اعلام شده اقدام نمایند.

آخرین اخبار