تغییر زمان برگزاری “پنجمین پخش زنده کمیته آموزش تحت عنوان روش‌های پژوهش کیفی: گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد)”

کمیته آموزش هشتمین دوره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، پنجمین پخش زنده آموزشی خود را تحت عنوان “روش‌های پژوهش کیفی: گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) ” به دبیری دکتر مریم اسدی (سئول کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران) و سخنرانی دکتر مژگان خادمی (استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان روز سه‌شنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 21 الی 22  به صورت مجازی و از طریق اینستاگرام انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران به آدرس ilisa 1345 برگزار می‌کند.

از تمامی پژوهشگران، علاقمندان جهت شرکت در این پخش زنده آموزشی دعوت به عمل می‌آید.

لازم به ذکر است، تمامی پخش‌های زنده در اینستاگرام به صورت ذخیره شده قابل دسترس پژوهشگران است.

آخرین اخبار