تغییراتی در اعضای اصلی هیئت مدیره شاخه کرمان

 

به گزارش لیزنا، پنجمین جلسه از سومين دوره هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه كرمان با حضور اعضای هیئت مدیره، در روز یک شنبه 28 شهریور ماه در محل کتابخانه عمومی شهید بهشتی برگزار شد.

در این جلسه مصطفی شمس الدین پورمدیر اجرایی و عضواصلی هیات مدیره به دلیل تغییر محل کار از هیات مدیره انجمن علمی کتابدرای – شاخه کرمان انصراف داد و به جای ایشان ساره پیرمرادی عضو علی البدل انجمن که بالاترین تعداد رای بعد از اعضای اصلی را به دست آورده بود،به عنوان عضو اصلی و مهدیعلیزاده از اعضای هیات مدیره با نظر اعضا به عنوان مدیر اجرایی جدید انتخاب گردیدند.

در ادامه این جلسه، موضوعات مورد نیاز کتابداران برایطرح در کارگاههای پیشنهادی و مدرسین مدعو مورد بحث و بررسی حاضرین در جلسه قرار گرفت

آخرین اخبار