تعامل انجمن با سازمان امور استخدامی کشور برای به روزرسانی شرح شغل‌ها

 کمیته مطالعات صنفی علمی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، با پشتوانۀ سه سال تحقیق و بررسی خود، در نامۀ شمارۀ  97111 تاریخ 29/11/97 به سازمان امور استخدامی کشور، ضمن انتقاد از «طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه‌های اجرایی» و برشمردن نواقص آن در ارتباط با مشاغل مرتبط با رشته-گرایش‌های كتابداری و اطلاع‌رسانی، آمادگی خود را برای همکاری با این سازمان در خصوص بازنگری شرح شغل‌ها و شرایط احراز مشاغل حوزۀ علم اطلاعات وکتابداری و اطلاع‌رسانی اعلام کرد. سازمان امور استخدامی کشور، در پاسخ، طی نامه‌ای از این همكاری و دریافت و بررسی نظرهای كارشناسی انجمن استقبال کرده است.

کمیتۀ مطالعات صنفی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، در یک سال اخیر شرح شغل‌ها و شرایط احراز طرح یادشده كه مبنای استخدام دستگاه‌های اجرایی است را مورد بررسی قرار داد. بعد از این بررسی‌ها، به نظر رسید که در مستندات شرح شغل‌ها و شرایط احراز مشاغل دستگاه‌های اجرایی، حق واقعی رشتۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به نزدیکی بسیار زیاد رشتۀ علم اطلاعات به حوزۀ فناوری اطلاعات، مشاغل دیگری نیز در مشاغل و پست‌های مصوب آن سازمان وجود دارد که دانش‌آموختگان ما می‌توانند در آن مشاغل بکار گمارده شوند. این موارد به صورت پیوست همراه با نامه به سازمان امور استخدامی ارجاع داده شد.

کمیته مطالعات صنفی، امیدوار است نتیجۀ این همکاری به گونه‌ای باشد که در ویرایش بعدی کتاب «طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه‌های اجرایی، با آخرین اصلاحات و اضافات سال 1396» در شرایط احراز چند شغل دیگر نیز دانش‌آموختگان کتابداری اضافه شوند. مشاغلی مانند آرشیویست، کارشناس اسناد و مدارک، بایگان و بسیاری مشاغلی که بخشی مهم از آموزش‌های دانشگاهی به آن‌ها اختصاص دارد. 

گام بعدی فعالیت کمیته مطالعات صنفی انجمن، بررسی و ارائه شرح‌ شغل‌ها و مشاغل جدیدی است که در دنیا کتابداران بر عهده دارند، اما این مشاغل در ایران مغفول مانده است.

آخرین اخبار