تصویب اهداف و برنامه‌های ۳ ساله دوره پنجم و سال جاری انجمن

 پس از برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال جاری و انتخاب اعضای هیات مدیره دوره پنجم، در نخستین جلسه هیات مدیره جدید که به طور مشترک با اعضای هیات مدیره دوره چهارم در تاریخ سوم اردیبهشت برگزار شد، موضوع دورنمای فعالیت‌های انجمن و بررسی پیش‌نویس سند استراتژی و بهره‌گیری از آن در دستور کار انجمن قرار گرفت. کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن به عنوان مسئول این فرآیند، با بررسی ۳ سند بالادستی انجمن شامل اساسنامه، پیش‌نویس سند استراتژی و چارچوب ارزیابی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استفاده از متدولوژی‌های علمی و نوین، اهداف و رویکرد‌های ۳ ساله و سال جاری انجمن را تهیه و به اعضای هیات مدیره برای تصویب ارائه کرد. در هر دو سند یاد شده، انتظارات و نیازهای گروه‌های هدف انجمن شناسایی، بررسی و تحلیل شده و مبنای تعیین اهداف و رویکردها قرار گرفته است.

 

 

آخرین اخبار