تشکر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از شورای شهر تهران

به نام خداوند جان و خرد

جناب آقای مهندس مهدی چمران

رئیس محترم شورای شهر تهران

با عرض سلام و احترام؛

بدون شک یکی از ضروری‌ترین حرکت‌های فرهنگی قدرشناسی از بزرگانی است که در مسیر ترویج علم و فرهنگ گام‌های موثر برداشته‌اند و می‌توانند الگوهای شایسته‌ای برای نسل امروز و نسل‌های آینده باشند.

استاد نوش‌آفرین انصاری یکی از نمونه‌ها و الگوهای بارزحوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی) هستند.

نظر به اینکه خیابان شانزدهم خیابان جمال‌الدین اسدآبادی (یوسف آباد) در تهران بنام این استاد پیشکسوت نامگذاری شده است، برخود فرض می‌دانم مراتب سپاس خود را از طرف جامعه کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران اعلام دارم.

دکتر سعید رضائی شریف‌آبادی

رئیس هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

5 بهمن ماه 1400

رونوشت: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

آخرین اخبار