تجليل و قدرداني انجمن كتابداري از علي شكويي

 

در این جلسه دکتر رسول زوارقی، مدیرگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز، دکتر تراب نجاری، رئیس کتابخانه مرکزی وانتشارات دانشگاه تبریز، علی آدینه قهرمانی، عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تبریز، سلیمی باهر، مسئول کتابخانه مصلی اعظم تبریز، علی مرادمند، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش ‌شناسی شهید مدنی آذربایجان، داوود شوقی پور، عضو هیئت علمی و رئیس کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، علی احمدی زاویه، مدیر آرشیو و کتابخانه سازمان صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی، افشین حمدی پور، عضو هيات علمي دانشگاه تبريز، منوچهر جعفري، معاون اداره كل كتابخانه‌های استان، حامد علیپور حافظی، مدرس دانشگاه پیام نور، و لیدا مهدی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تبریز، ثریا صمدی، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی موسسه غیر انتفاعی نبی اکرم (ص) ، ناهید پروینی، مسئول کتابخانه دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، و میترا حیدرتأمینی، مدرس دانشگاه پیام نور، به عنوان هیأت موسس و دکتر رحیم فرحی شاهگلی به عنوان عضو هیأت موسس افتخاری انجمن معرفی شدند.

آخرین اخبار