تبریک انجمن به خانواده استاد فرهیخته مرحوم دکتر اسدالله آزاد (شخصیت پیشگام علوم‌انسانی و اسلامی در سیزدهمین جشنواره فارابی)

                     سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز                                       مرده آن است که نامش به نکویی نبرند (سعدی)

توفیق ورود به دروازه‌های دنیای علم و دانش یکی از موهبت‌هایی است از سوی خداوند علیم که بی‌شک آدمی در سایه تلاش و جهد در کسب دانش از این موهبت بهره خواهد جست.

بسیار خرسند و مفتخریم که در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی، نام استاد فاضل مرحوم جناب آقای دکتر اسدالله آزاد به عنوان شخصیت پیشگام علوم‌انسانی و اسلامی و همچنین دانشمند علوم‌کتابداری و اطلاع‌رسانی، آورده شد و از ایشان به نکوئی در این مراسم یاد گردید و تقدیر شد.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

آخرین اخبار