تاریخ شفاهی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران تدوین می‌شود

این طرح که با همت دکتر رضا بگلو، مسئول کمیته انتشارات و دکتر محمد زره‌ساز، مسئول کمیته پژوهش انجمن پیشنهاد و پیگیری و در هیئت مدیره انجمن مصوب شده بود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ به تایید شورای پژوهشی پژوهشکده و مسئولان ذیربط سازمان فوق الذکر رسید و در تابستان سال جاری اجرا خواهد شد.

طی انجام پروژه مشترک تاریخ شفاهی انجمن، قرار است تجربه و دانش اعضای هیئت مدیره ادوار انجمن و افراد شناخته شده و تاثیرگذار در شکل گیری و فعالیت های انجمن، ثبت و سازماندهی شود.

آخرین اخبار