بیانیه به مناسبت يازدهمين بزرگداشت حاميان نسخ خطي

 

بدون شك، پايه هاي فرهنگ يك ملت استواري و استمرار و گسترش خود را در ميان مردمان روزگاران گذشته و در پيش، مديون كساني است كه عمر خود را صرف مكتوب و مضبوط نمودن بذرهاي جوانه زده و دستيافته هاي نوشتاري نمودند. تا به يادگار آثار آنها به عنوان ميراث مكتوب بماند و در رفتار و گفتار و كردار جامعه، مثبت انديشي و درستي و راستي جاري گردد.

راستي موجب رضاي خداست                           كس نديدم كه گم شد از ره راست

(سعدي)

خادمان نسخ خطي از جمله كوشندگان و انديشمندان و انديشورزاني هستند كه با سعي و تلاش بي بديلي در شناسايي و معرفي آثار به جاي مانده از سلف ملا، عمر خود را وقف فرهنگ نموده اند و بدون هيچ چمشداشتي در حاشيه قيل و مقال ها و آشفته بازارها بكار بزرگ و راه سخت خود دل مشغول داشتند و ثمره همت آنها امروز در گنجينه ها و كتابخانه ها مي درخشند و مورد استفاده خاص و عام قرا ر مي گيرند.

امروز در اين مكان مقدس و روحاني مراسم يادمان چهارسوار و يكه تاز عرصه فرهنگ و نسخه شناس و نسخه نگار و نسخه پژوه بزرگ ايراني است كه جز افتخار چيزي نيافريدند.

زنده يادان استاد كاظم مديرشانه چي، استاد عبداله نوراني، استاد محمود فاضل، و استاد مهدي ولايي هر يك حقي ماندگار در عرصه فرهنگ نسخ خطي و كتابدراي و اطلاع رساني آثار گذشتگان برگزيدگان ما دارند، كه با برگزاري اين يادمانها فراموش نخواهند شد. انشااله.

انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران ضمن سپاس و تشكر از برگزار كنندگان اين مراسم باشكوه در جوار مرقد مطهر علي ابن موسي الرضا (ع) خاطره و ياد اين عزيزان را گرامي داشته و تداوم راهشان و نشر و گسترش آثارشان را وجهه همت خود قرار خواهد داد.

 

با سپاس و تشكر

انجمن كتابدراي و اطلاع رساني ايران

آبان 1390

آخرین اخبار