بیانیه به مناسبت برگزاری مراسم روز جهانی کتاب و کتابخوانی

 

کتابخانه ها به عنوان قلب تپنده مراکز آموزشی از صدر تا ذیل، موجب غرور و افتخار بوده و هستند. وجود مجموعه های عظیم در قفسه های تو در توی کتابخانه ها به کوچه پس کوچه های تاریخ علم و ادب و هنر پیوند خورده است و موجبات تنازع بقای محیط های علمی و دانشگاهی را فراهم آورده.

جهانی شدن، همه قابلیتهای توانمندسازی و ناتوان سازی، همگون سازی و ویژه سازی، مردم سالاری و خردسالاری را در بطن خود دارد. بدون شک در پرتو بهره برداری درست و موجه از مزایای کتاب و کتابخوانی به معنای اعم آن است که می توان جنبه های مثبت جهانی شدن را پاس داشت.

جامعه سالم باید وسایل کار ثمربخش افرادی را فراهم کند که در پی آرمان های مثبت و مثمر برای بنی آدم در عرصه ی گیتی هستند و کتاب و کتابخانه اگر در راس وسایل کار آنها نباشد، بی گمان جزو ضروری ترین نیازهای آنها محسوب می گردد.

کتابداران و اطلاع رسانان بر این باورند که دستاوردی بالاتر از کتاب و دغدغه ای فراتر از کتابخوانی نیست، بنابراین با بهره گیری از همه ی امکانات علمی و تخصصی خود و با فراهم آوری و سازماندهی و مدیریت دانش مکتوب و مظبوط که دستاور اهالی علم و فرهنگ در جهان است، خود را خادمان و دوستداران و جستجوگران دانش و معرفت می دانند و به این رسالت و خدمت افتخار می کنند.

روز جهانی کتاب و کتابخوانی روز احترام به حقوق همه ی آنهایی است که خواندند، نوشتند و خزانه دانش و فرهنگ را انباشتند و رفتند. باشد که رهروان و پیروان آنها با گامهای استوار به ادامه ی راه بپردازند.

به حکمت چون شد آبادان دلت نیکو سخن گشتی

که جز ویران سخن ناید برون از خاطر ویران

( ناصر خسرو )

 

انجمن کتابدرای و اطلاع رسانی ایران

آبان ماه ۱۳۹۰

آخرین اخبار