بیانیه به مناسبت برگزاري مراسم روز جهاني كتاب و كتابخواني

 

كتابخانه ها به عنوان قلب تپنده مراكز آموزشي از صدر تا ذيل، موجب غرور و افتخار بوده و هستند. وجود مجموعه هاي عظيم در قفسه هاي تو در توي كتابخانه ها به كوچه پس كوچه هاي تاريخ علم و ادب و هنر پيوند خورده است و موجبات تنازع بقاي محيط هاي علمي و دانشگاهي را فراهم آورده.

جهاني شدن، همه قابليتهاي توانمندسازي و ناتوان سازي، همگون سازي و ويژه سازي، مردم سالاري و خردسالاري را در بطن خود دارد. بدون شك در پرتو بهره برداري درست و موجه از مزاياي كتاب و كتابخواني به معناي اعم آن است كه مي توان جنبه هاي مثبت جهاني شدن را پاس داشت.

جامعه سالم بايد وسايل كار ثمربخش افرادي را فراهم كند كه در پي آرمان هاي مثبت و مثمر براي بني آدم در عرصه ي گيتي هستند و كتاب و كتابخانه اگر در راس وسايل كار آنها نباشد، بي گمان جزو ضروري ترين نيازهاي آنها محسوب مي گردد.

كتابداران و اطلاع رسانان بر اين باورند كه دستاوردي بالاتر از كتاب و دغدغه اي فراتر از كتابخواني نيست، بنابراين با بهره گيري از همه ي امكانات علمي و تخصصي خود و با فراهم آوري و سازماندهي و مديريت دانش مكتوب و مظبوط كه دستاور اهالي علم و فرهنگ در جهان است، خود را خادمان و دوستداران و جستجوگران دانش و معرفت مي دانند و به اين رسالت و خدمت افتخار مي كنند.

روز جهاني كتاب و كتابخواني روز احترام به حقوق همه ي آنهايي است كه خواندند، نوشتند و خزانه دانش و فرهنگ را انباشتند و رفتند. باشد كه رهروان و پيروان آنها با گامهاي استوار به ادامه ي راه بپردازند.

به حكمت چون شد آبادان دلت نيكو سخن گشتي

كه جز ويران سخن نايد برون از خاطر ويران

( ناصر خسرو )

 

انجمن كتابدراي و اطلاع رساني ايران

آبان ماه 1390

آخرین اخبار