بیانیه انجمن به مناسبت تغییر نام رشته

بیانیه انجمن کتابداری واطلاع رسانی ایران به مناسبت تغییر نام رشته ی”علوم کتابداری و اطلاع رسانی” به “علم اطلاعات و دانش شناسی” 

قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ، انما یتذکر اولوا الالباب؛” بگو آیا دانایان با نادانان مساویند؟ جز این‏ نیست که تنها خردمندان یادآور می‏شوند» (سوره زمر، آیه ۹)

خداوند مرا به عنوان وسیله ی انتخاب نموده و نیرویی به من عطا کرده است که انگیزه ای برای نسل جوان باشم تا در راه علوم کتابداری و خدمات کتابخانه ای فداکاری کنند و سعی و تلاش قلبی خویش را دریغ ننمایند.

رانگاناتان


از آن هنگام که بشر خلق نوشتار را آغاز نمود و به ارزش نوشته در تحول تمدن وقوف یافت، نگهداری و حفاظت از نوشته ها را به کسانی واگذار کرد که به حق آنان را “گنج دار” و “گنجینه بان” نامید. گنج دارانی که موظف به حفظ و اشاعه گنج یافته های بشریت بودند. به مرور زمان و در مسیر علم و هنر نوشتار و بر اساس امکانات فراهم آمده در طول اعصار “کتاب” به عنوان عالی ترین دستاورد مدنی ظاهر شد و گنج بانان با نام با مسمای “کتابدار” همچنان به انجام وظیفه ی تعریف شده خود که همانا حفاظت از اندیشه ی اندیشه ورزان بود اشتغال ورزیدند.

از آنجا که به شهادت همه اندیشمندان هیچ ابزاری به اندازه “کتاب” در طول تاریخ علم و تمدن نقش اطلاع رسانی و انتقال دانش را به بهترین شکل ایفا ننموده است، زمانی­که نامگذاری حوزه های گوناگون علم آغاز شد و مورد توجه قرار گرفت، رشته علمی دانشگاهی که به مطالعه در روشهای گردآوری، سازماندهی و اشاعه دانش مکتوب و مضبوط می پرداخت “کتابداری” نامیده شد و به مرور زمان با گسترش امر اشاعه اطلاعات علمی و فرهنگی به “علوم کتابداری و اطلاع رسانی” تغییر نام یافت.

تحولات سریع و بی وقفه علم و فناوری اطلاعات در نیمه دوم قرن بیستم و دستاوردهای نو و فراوان این فناوری در دهه های پایانی قرن و دهه نخستین هزاره سوم و استقبال و توفیق کتابداران در بهره گیری از این امکانات برای ارائه خدمات حرفه ای آنقدر چشمگیر و مورد توجه بود که جایگاه آنان را در حوزه های دانشگاهی و اجتماعی همپای دیگر تحولات علمی ارتقا داد و نقش آنها را از حافظان اندیشه بشریت به مدیران دانش و دانش شناسی تغییر داد.

بهره گیری از مطالعات و دستاوردهای یکصد ساله حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در ساماندهی و سازماندهی اطلاعات – که بسیار قابل مداقه بوده است- در نظام شبکه ای رایانه ای و مهمترین بخش این خدمات که به انتخاب اصلح در نوشته ها و مطالب می انجامد و باید هر چه بیشتر در اقیانوس تولیدات نوشتاری-بویژه علمی- مورد توجه باشد، وظیفه ای بس مهم بر دوش حرفه مندان و دانش ورزان این حوزه علمی می افکند و ضرورت تجدید نظر در آموزه ها و سرفصلهای دروس دانشگاهی را ناگزیر نموده است و گروه های دانشگاهی ایران از این امر غافل نبوده اند.

اکنون به یمن عزم و اراده ملی و تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پس از گذشت نیم قرن از عمر آموزش دانشگاهی رشته ی کتابداری در ایران، عنوان با مسمای “علم اطلاعات و دانش شناسی” که بیانگر حوزه فعالیتهای علمی و حرفه ای رشته است انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ضمن استقبال از نامگذاری جدید رشته و سپاس از همه بزرگوارانی که در این حرکت فرهنگی سهمی داشته اند، امیدوار است که دانش آموختگان و اعضای گروه های دانشگاهی حوزه “علم اطلاعات و دانش شناسی” تلاشهای بی وقفه خود را در کشور عزیزمان و در سطح بین المللی هر چه بیشتر ارتقاء بخشیده و همگام با تحولات عصر اطلاعات و ارتباطات گامهای بلند بردارند. انشاءا…

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

اول مهر ۱۳۹۱

آخرین اخبار