بيست وهفتمين سخنراني پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران، با همكاري انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران

 

به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین، ضلع جنوب شرقی،پلاك 1090 طبقه ششم برگزار مي‌شود.

اين سخنراني به طور زنده و از طريق اينترنت نيز به نشاني http://irandoc.ac.ir/spresentation/live.html براي همة كاربران قابل دسترس خواهد بود و كاربران مي‌توانند در طي سخنراني، پرسشهاي خود را از طريق رايانامscirel@irandoc.ac.ir> مطرح نمايند.

طرح كلي:
•          بخش نخست:
–        تحولات جهان امروز
–        تحولات نظام دانشگاهی در جهان و ایران
–        برنامه های راهبردی و محورهای اساسی آن
•          بخش دوم:
–        کتابداران و کتابخانه ها در تعامل با تحولات و شرایط جدید
–        جهت های تازه فراروی کتابداران
–        جایگاه و نقش کتابخانه‌ها و کتابداران در برنامه راهبردی
–        محورهای فعالیتها و خدمات کتابخانه ها در برنامه راهبردی
–        الزامات مشارکت در برنامه راهبردی

 

آخرین اخبار