بزرگداشت دکتر عباس حری در مجمع عمومی انجمن

 بخش زیادی از مجمع عمومی امسال به یادبود و بزرگداشت دکتر حری اختصاص یافته است. در این مراسم که با پخش تصاویر و فیلم کوتاهی به یاد دکتر حری، آغاز خواهد شد، با سخنرانی سرکار خانم دکتر نشاط، همکار سالیان آقای دکتر حری ادامه خواهد یافت.

 

آخرین اخبار